SAS

SAS koncernen förvärvar 49 procent av Estonian Air

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 20:54 CEST

SAS AB har ingått ett avtal med danska Maersk Air A/S om att förvärva 49 procent av aktierna i det estländska flygbolaget AS Estonian Air. De andra ägarna är estländska staten med 34 procent och den estländska investmentbanken AS Cresco med 17 procent. SAS AB har också ingått ett avtal med Cresco avseende möjligheten att öka SAS ägande i Estonian Air. I tillägg till flygbolaget Estonian Air, förvärvar SAS AB också samtliga aktier i Maersk Air Maintenance Estonia AS, ett i Tallinn baserat bolag för tekniskt underhåll av flygplan. Den totala köpeskillingen uppgår till 180 MSEK.

Stark position i Baltikum
Förvärvet är ett led i SAS koncernens strategi att stärka sin position i den baltiska regionen. Scandinavian Airlines invigde redan 1989 en linje mellan Stockholm och Tallinn och var då det första västeuropeiska flygbolag som öppnade en reguljär flygförbindelse till Estland. Sedan dess har expansionen i Baltikum och Finland spelat en central roll i SAS koncernens positionering i området. Detta inkluderar även SAS koncernens engagemang i airBaltic, Lettland, och det helägda finska Air Botnia. Estonian Air har en stark bas i sina linjer till Köpenhamn och Stockholm och har goda förutsättningar för framtida expansion.

- Estonian Air är ett lönsamt och starkt växande företag i en strategiskt mycket intressant region. Trafiken till och från Estland förväntas öka med minst 8-10 procent årligen, säger Gunnar Reitan, Executive Vice President, Subsidiary & Affiliated Airlines.

Förvärvet förväntas få en neutral effekt på SAS koncernens resultat under 2003 och en positiv effekt från och med 2004. Därutöver bedöms synergieffekter under 2004 uppstå på cirka 35 MSEK. Estonian Air har en positiv nettoskuld (nettokassa) och EBITDAR/kapitaliserade leasingkostnader plus nettoskuld uppgår till cirka 0,22 (0,13 för SAS koncernen). Koncernens kapitaliserade leasingkostnader kommer inte att påverkas genom förvärvet. Nettoskulden för SAS koncernen ökar med 180 MSEK, motsvarande 0,8 procent av SAS koncernens totala nettoskuld.

God utveckling i Estonian Air
Estonian Air bildades 1991 och privatiserades 1996. Maersk Air förvärvade då 49 procent av aktierna. I samband med privatiseringen genomfördes en omstrukturering av bolaget och Boeing 737-500 och Fokker 50 hyrdes in. Estonian Air trafikerar linjer mellan Tallinn och Köpenhamn, Stockholm, Moskva, Kiev, Vilnius, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Oslo, Paris och London. Merparten av trafik går till Stockholm och Köpenhamn. Estonian Air har 311 anställda och har de två senaste åren visat resultat efter skatter på 14 MEEK i 2001 och 39 MEEK i 2002. Estonian Air kommer även i fortsättningen att verka som självständigt flygbolag under eget varumärke.

För ytterligare frågor, var god kontakta:
Hans Ollongren, SVP, Corporate Communications, tel +46 8 797 19 50, +46 709 97 19 50
Gunnar Reitan, EVP, Subsidiary & Affiliated Airlines, tel +46 8 797 28 44, +46 709 97 28 44
Investor relations: Sture Stølen, Head of SAS Group Investor relations, +46 709 97 14 51