SAS

SAS koncernen genomför försäljning av kontorsfastigheter i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 10:06 CEST

SAS koncernen har i samband med 2:a kvartalsresultatet meddelat att det pågår ett program för frigörelse av kapital vari ingår transaktioner inom fastighetsområdet.

SAS koncernen har tecknat avtal med danska företaget Keops om att sälja fem kontorsfastigheter i Köpenhamn. Fastigheterna är belägna på Hedegaards vej, Engvej, Skötvej, Amager Strandvej och Alleen. Transaktionen frigör kapital uppgående till ca: 1 000 MSEK och kommer att reducera SAS koncernens nettoskuld med motsvarande belopp. Transaktionen ger en realisationsvinst på drygt 500 MSEK. SAS koncernen har samtidigt tecknat hyresavtal varierande på mellan 10-15 år och kommer i fortsättningen att nyttja lokalerna. Kostnaderna för hyresavtalen är neutrala jämfört med de avskrivningar och räntekostnader för fastigheterna som SAS koncernen har idag.

Transaktionen är ett led i SAS koncernens fokus på kärnverksamheten och skapar också flexibilitet för att anpassa SAS koncernens framtida behov av kontorslokaler. Transaktionens genomförande förutsätter fullföljande av samtliga villkor som ingår i avtalen och relevanta myndigheters godkännanden.

För ytterligare information
Gunilla Berg, Executive Vice President & CFO, +46 8 797 1266
Johan Törngren, Vice President SAS Group Finance & Asset Mgt. +46 8 797 1707
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS