SAS

SAS koncernen resultat för första kvartalet blev -934 MSEK.

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 13:56 CEST


Nyckeltal från SAS koncernens första kvartalsrapport idag:

· Resultat före engångsposter uppgick för första kvartalet till -934 (875) MSEK,
en försämring med 59 MSEK

· Koncernen transporterade 5,7 miljoner passagerare


Resultatet i första kvartalet blev som förväntat svagt och uppgår till -934 MSEK
före engångsposter i kvarvarande verksamheter.
Härtill kommer engångsposter om -90 MSEK rörande omstruktureringskostnader
relaterade till Core SAS. Detta ger ett resultat före skatt på -1 024 MSEK.
Första kvartalet är dock säsongsmässigt ett mycket svagt kvartal.


Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

Under det första kvartalet har den globala ekonomin fortsatt att snabbt
försvagas i en sällan skådad takt. Beträffande helåret är marknaden ytterst
oberäknelig och osäkerheten om tidpunkten för en återhämtning är fortsatt stor.
Resultatet i första kvartalet blev som förväntat svagt, -934 MSEK för
engångsposter. Det är därför tillfredställande att koncernens förnyade
strategiska inriktning, "Core SAS" i dess olika delar, implementeras planenligt.
Vi reducerar kapaciteten och väljer bort olönsamma marknadsandelar. Att
emissionen övertecknades är ett bra bevis på att marknaden tror på vår nya
strategi.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS