SAS

SAS koncernen säljer fastigheterna i Frösundavik

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2003 08:38 CET

SAS koncernen har tecknat ett avtal med Nordisk Renting om att sälja
kontorsfastigheterna i Frösundavik, Solna, norr om Stockholm.
Transaktionen frigör kapital om drygt 1 100 MSEK vilket reducerar SAS
koncernens nettoskuld med motsvarande belopp.

Realisationsvinsten uppgår till cirka 700 MSEK. SAS har samtidigt
tecknat ett hyresavtal och kommer även i fortsättningen att nyttja
lokalerna. Kostnaderna för hyresavtalet kan jämställas med de
avskrivningar och räntekostnader för fastigheterna som SAS har idag.

- Försäljningen är ett led i SAS koncernens fokus på kärnverksamheten.
Vi frigör kapital som bland annat kan användas i flygverksamheten och
låter samtidigt en professionell fastighetsägare förvärva
kontorsfastigheterna. Hyreskontraktet gör att SAS även i fortsättningen
kommer att finnas i Frösundavik, säger Jörgen Lindegaard, koncernchef
för SAS.

Avsikten är att ytterligare centralisera SAS koncernens olika enheter
till lokalerna i Frösundavik.

När Frösundavik färdigställdes i januari 1988 samlade SAS 1500
stockholmsbaserade medarbetare till ett huvudkontor. Frösundavik är
fortfarande en byggnad vars arkitektur tilldrar sig intresse.

Nordisk Renting AB bildades hösten 1986 och inriktar sig på långfristig
uthyrning av fastigheter. Kunderna utgörs till största delen av stora
privata nordiska eller globala företag med nordisk bas samt offentliga
parter. Nordisk Renting samarbetar bland annat med Rezidor SAS
Hospitality. Nordisk Renting ingår sedan juni 2003 i The Royal Bank of
Scotland Group, en av världens största bankkoncerner.

Transaktionen är avhängig relevanta myndigheters godkännande. SAS
koncernen har också en option på att köpa tillbaka fastigheterna under
år 6 till år 10.

Pictures available at:
http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31584

För ytterligare information
Hans Ollongren, informationsdirektör, SAS koncernen, +46 8 797 19 50
eller +46 709 97 19 50
Sture Stølen, ansvarig investerarrelationer, SAS koncernen,
+46 8 797 1451
Ulf Thorné, Presschef, SAS koncernen, +46 8 797 28 33 eller
+46 709 97 28 33

SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS