SAS

SAS koncernen säljer RampSnake

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 10:11 CET

SAS koncernen har slutfört försäljningen av verksamheten i det helägda
dotterbolaget RampSnake A/S till FMC Technologies Inc. Genom avtalet
förbinder sig SAS även att köpa 80 enheter av RampSnake-lastaren från
FMC Technologies.

Affären är en så kallad inkråmsförsäljning vilket innebär att FMC
förvärvar de tillgångar i bolaget som avser produktionen av RampSnake-
lastaren. Avtalet innebär också att SAS har ett världsomspännande
licensavtal vilket ger FMC Technologies en exklusiv rätt att tillverka,
sälja och licensiera produkten Rampsnake. SAS behåller vidare ett antal
patent som skyddar RampSnake-lastaren.

Rampsnake har byggts upp kring en produktidé för att effektivisera och
underlätta lastning och lossning av flygplan. Produkten förbättrar även
arbetsmiljön för lastarna och bedöms ha en mycket stor potential på
marknaden.

Parterna har enats om att inte offentliggöra de avtalade villkoren.

Mer information om FMC Technologies finns på:
www.fmctechnologies.com

För mer information, vv kontakta:
Benny Zakrisson, Senior Vice President, Corporate Advisory,
tel +46 8 797 43 97 eller +46 709 97 43 97.

Ulf Thorné, Manager Public and Media Relations,
tel +46 8 797 28 33, eller +46 709 97 28 33

SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS