SAS

SAS koncernen säljer Scandinavian IT Group

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 12:15 CET

SAS koncernen har idag tecknat ett avtal om försäljning av Scandinavian
IT Group (SIG) till amerikanska Computer Sciences Corporation (CSC). SAS
koncernen säljer samtliga aktier i bolaget och tecknar samtidigt ett
femårskontrakt om köp av IT-tjänster från CSC och Scandinavian IT Group.
I avtalet har SAS också en option om att förlänga kontraktet med upp
till fyra år.

Det sammantagna värdet av transaktionen är drygt 2000 MSEK och
innefattar köpeskilling och framtida reduktioner av SAS koncernens IT-
kostnader under de fem år som avtalet löper.

Som ett resultat av denna transaktion beräknas den positiva effekten på
kassalikviditeten, inklusive det första kontraktsåret, uppgå till 800
MSEK, med motsvarande positiva effekt på SAS koncernens nettoskuld.

Enligt avtalet kommer CSC att tillhandahålla konsulttjänster,
systemintegration, utveckling och underhåll av applikationer och IT-
infrastruktur för affärskritiska system inom SAS koncernen. Det
inkluderar bokning och biljettreservationssystem, teknologi för
biljettlöst resande, själv-service check-in, flygunderhåll och
kontrollsystem för fraktverksamhet.

Med försäljningen av Scandinavian IT Group följer SAS koncernen den
industriella utvecklingen inom flygindustrin, där flygbolag som British
Airways, Japan Airlines, Air Canada, KLM, Delta och Continental redan
tidigare har ingått liknande avtal.

- Med Computer Sciences Corporation får Scandinavian IT Group en ägare
som kommer att utveckla bolaget och dess medarbetare, säger SAS
koncernchef Jörgen Lindegaard och fortsätter:
- Försäljningen av Scandinavian IT Group är ett led i vår långsiktiga
strävan att renodla SAS koncernen och koncentrera oss på flygrelaterad
verksamhet.

- Överenskommelsen stärker CSCs närvaro i Europa och Norden. Vi är också
tacksamma för möjligheten att skapa finansiella såväl som operationella
vinster för SAS koncernen, säger CSCs ordförande och koncernchef Van B.
Honeycutt.

Scandinavian IT Group har cirka 1200 anställda och förser flygindustrin
med IT-stöd. Produktportföljen omfattar bland annat system för bokning
och reservation av biljetter, själv-service funktioner,
resursoptimering, revenue management och flygplatsadministration.
Tjänsterna omfattar utveckling, förvaltning och drift av system.

Affären mellan SAS koncernen och Computer Sciences Corporation är
föremål för prövning av svenska konkurrensmyndigheter och under
förutsättning att affären godkänns genomförs transaktionen den 30
januari 2004.

Mer information om Computer Sciences Corporation finns på
http://www.csc.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Dueholm, Executive Vice President, Airline Related Businesses and
Airline Support Businesses, SAS Group, +46 8 797 50 05 eller
+46 709 97 50 05
Ulf Thorné, presschef, SAS koncernen, +46 8 797 28 33 eller
+46 709 97 28 33

SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS