SAS

SAS koncernen slutför försäljningen av 67% av SAS Component till Singapore Technologies Engineering

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 16:25 CET

SAS koncernen har slutfört den tidigare överenskommelsen avseende
försäljning av 67% av SAS Component, som meddelades den 15 december
2005. Slutförandet är en följd av mottagande av myndighetsgodkännande
och uppfyllelse av övriga villkor.

SAS koncernen kommer att frigöra kapital från sina komponenter
(roterbara komponenter och reservdelar) vilket gör att det totala värdet
av transaktionen uppgår till 260 MEUR motsvarande 2 500 MSEK. Den
positiva effekten på kassaflödet och på nettoskulden är cirka 2 000
MSEK.

SAS har undertecknat ett flerårigt avtal avseende materielunderhåll med
SAS Component för att säkra materielstöd, komponentreparationer och
översyn av dessa samt logistikstöd för SAS koncernens flygplansflotta.

SAS Component har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Med cirka 1 100
medarbetare är SAS Component en global aktör av flygplanskomponenter,
ledning och logistik. Företaget hanterar lager av flygplanskomponenter
vilket möjliggör minimerade oplanerade underhålls- och reparationsstopp.
Företaget har lagerbyggnader och reparationsaffärer i Köpenhamn.
Därutöver har SAS Component också faciliteter på Arlanda flygplats,
Sverige och Gardermoen flygplats, Norge.


För ytterligare information kontakta:
Sture Stölen
VP Investor Relations
+46 70 997 1451

Hans Ollongren
SVP, Corporate Communications
+46 70 997 1950

SAS Group Investor Relations