SAS

SAS koncernens årsredovisning för 2005 godkänd

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 08:41 CET

SAS koncernens och moderbolaget SAS ABs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 godkändes av styrelsen i SAS AB och offentliggjordes den 9 februari 2006.

Vid dagens styrelsemöte i SAS AB framlades och godkändes SAS koncernens och moderbolaget SAS ABs årsredovisning.

SAS koncernens styrelse föreslår för SAS AB:s årsstämma att utdelning ej lämnas för verksamhetsåret 2005.

Årsredovisningen för 2005, omfattande SAS koncernen, finns nu tillgänglig som .pdf på Internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/General Meeting och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter.

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma)

Årsstämman i SAS AB avhålls den 20 april 2006 kl 15.00 på SAS koncernens huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Aktieägare äger även rätt att delta på stämman från lokal i Köpenhamn (Radisson SAS Scandinavia Hotel) och i Oslo (Radisson SAS Plaza Hotel).


För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, + 46 8 797 1451


SAS GROUP INVESTOR RELATIONS
www.sasgroup.net