SAS

SAS koncernens finansiella kalender 2004

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:41 CET

SAS koncernen kommer under 2004 att avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2003, 2004-02-11
Årsredovisning 2003, 2004-03-10
Delårsrapport Jan-Mar 2004, 2004-05-04
Delårsrapport Apr-Jun 2004, 2004-08-11
Delårsrapport Jul-Sep 2004, 2004-11-02

Bolagsstämma
SAS AB's ordinarie bolagsstämma planeras att äga rum den 22 april 2004.

Månatstrafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2004 vanligen att publiceras
den femte normala arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET)

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS