SAS

SAS koncernens försäljning av aktieinnehavet i Flight Academy slutförd

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 15:18 CET

SAS koncernen meddelade den 12 februari 2007 att ett avtal slutits om att sälja
samtliga aktier i Flight Academy till STAR Capital Partners.

Transaktionen har per den 20 februari 2007 slutförts som planerat. Aktierna
såldes till ett totalpris på 750 MSEK. Realisationsvinsten uppgår till 380 MSEK
och ger en positiv effekt på kassalikviditet och nettoskuld på 750 MSEK.

SAS koncernen kommer att ha ett avtal om fortsatt flygträning med Flight Academy
i enlighet med gällande avtal.SAS GROUP INVESTOR RELATIONS
Phone: +46 8 797 0000
Fax: +46 8 797 5110