SAS

SAS koncernens trafiktal för augusti 2008:

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 11:22 CEST

SAS koncernens trafik minskade under augusti med 0,7% och antalet passagerare
uppgick till 3,3 miljoner. Kapaciteten ökade samtidigt med 2,2% vilket medförde
att kabinfaktorn minskade med 2,1 procentenheter till 74,4%.


I Scandinavian Airlines sjönk kabinfaktorn med totalt 3,7 p.e. Kabinfaktorn var
positiv för Spanair med 2,4 p.e. vilket bland annat beror på lägre kapacitet
under augusti.

Yielden i juli var 1% lägre än föregående år. För augusti bedöms
yieldförändringen mot föregående år bli oförändrad.

- Den allt sämre konjunkturen i Skandinavien påverkar både vår kabinfaktor och
yield negativt. Vår kapacitetsneddragning kommer successivt att ge effekt,
främst på kabinfaktorn, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451


Svag kabinfaktor i SAS Sverige

Även augusti var en månad då utbudet av flygstolar var större än efterfrågan.
Den totala kabinfaktorn gick ned 5,3 procentenheter till 68,9.

- Arbetet fortsätter med att för varje destination anpassa utbudet till
efterfrågan, säger Susanne Dahlberg, kommersiell direktör i SAS Sverige.