SAS

SAS koncernens trafiktal för december 2009: Rekordhög kabinfaktor, men fortsatt yieldpress

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 11:06 CET

SAS koncernen hade under december månad 2009 rekordfulla flyg. Kabinfaktorn förbättrades med betydande 4,3 procentenheter och uppgick till 69,7%, vilket är den högsta noterade kabinfaktorn för en decembermånad. Detta är den sjätte månaden i följd som kabinfaktorn förbättrats.

SAS koncernens trafik, minskade med 10,9% under december, vilket är betydligt mindre än den medvetet genomförda neddragningen av kapaciteten om 16,4%. 

Yielden sjönk under november med 9,4 % jämfört med föregående år. För december förväntas en fortsatt svag yield till följd av den negativa ekonomiska utvecklingen och hård priskonkurrens. Den lägre yielden kommer att ha en negativ påverkan på resultatet för det fjärde kvartalet.

 SAS har under 2009 varit det punktligaste bolaget i Europa och ett av de punktligaste i världen. 

 - Den rekordhöga kabinfaktorn vi har i december är ett resultat av våra snabba kapacitetsanpassningar kombinerat med framgång med våra offensiva marknadskampanjer. Vår punktlighet är betydligt bättre än våra lokala konkurrenters och är en av våra största konkurrensfördelar.  Implementeringen av Core SAS pågår planenligt. Totalt är 18 av 21 flygplan nu tagna ur trafik. Ytterligare tre kommer att tas ur trafik i början på 2010. Ledningen utvärderar ytterligare åtgärder för att förbättra vårt kostnadsläge säger Mats Jansson, VD och koncernchef SAS AB.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta 

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med många billiga flygresor till resmål i Europa, USA och Asien. SAS erbjuder flest lågprisbiljetter i Skandinavien, med flygpriser inom Skandinavien för 495 kronor och till Europa för 595 kronor. SAS lågpriskalender ger en smidig överblick på våra flygbiljetter inrikes och till Europa. För mer information, besök www.sas.se.