SAS

SAS koncernens trafiktal för juni 2009: Bättre balans mellan utbud och efterfrågan, men ökad press på yielden

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 13:39 CESTSAS koncernen reducerade kapaciteten med 14.1 % under juni vilket är den
viktigaste förklaringen till att trafiken minskade med samma siffra, 14.1 %.
Kabinfaktorn var oförändrad och uppgick till 76.7 %. För maj månad var yielden
för Scandinavian Airlines 5,3 % lägre än under samma period föregående år.
Yieldutvecklingen förväntas även vara fortsatt negativ i juni på grund av den
lägre efterfrågan och de fortsatt negativa ekonomiska effekterna av den globala
recessionen.

Implementeringen av Core SAS ligger före ursprunglig plan. Detta kombinerat med
att andra kostnader för implementeringen ökat gör att
omstruktureringskostnaderna totalt kommer öka betydligt mot vad som tidigare
indikerats. Den största delen av de totala omstruktureringskostnaderna kommer
framförallt att påverka 2009 med betoning på andra kvartalet där
omstruktureringskostnaderna förväntas bli över 1 miljard SEK.

- Yieldpressen visar tydligt på vilken extremt svår situation hela flygindustrin
befinner sig i. Den kapacitetsreducering vi genomfört börjar emellertid att ge
effekt och vi ser nu hur vi bättre uppnår balans mellan utbud och efterfrågan.
Ett flertal flygbolag genomför nu drastiska åtgärder för att kunna hantera den
snabbt fallande efterfrågan. Vi fortsätter att reducera kapaciteten i enlighet
med strategin Core SAS samtidigt som vi genomför ett flertal nya intiativ för
att öka koncernens intäkter.

Den operativa kvaliteten och kundnöjdheten fortsätter att förbättras och är nu
den bästa på många år. Det är glädjande att våra medarbetare fortsätter att göra
en väldigt god insats för våra kunder i denna för hela flygindustrin extremt
svåra situation säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451