SAS

SAS koncernens trafiktal för mars 2009: Positiv yield och svagare load påverkad av påskeffekten

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:06 CEST

SAS koncernens trafik minskade under mars med 16,9 %. Antalet passagerare
uppgick till 2,2 miljoner. De lägre volymerna är en konsekvens av lägre
kapacitet i kombination med svagare efterfrågan på grund av lågkonjunkturen.
Kabinfaktorn minskade under månaden med 10,2 procentenheter och uppgick till
64,5 %. För februari månad var yielden för Scandinavian Airlines 2,6 % högre än
föregående år. Yielden förväntas bli betydligt positivare i mars, till följd av
att påsken påverkar jämförelsetalen i mars 2008 med storleksordningen 5-7%.

Scandinavian Airlines reducerade kapaciteten med 4,7 %, även den påverkats av
påskeffekten med ca 4-5 p.e. eftersom kapaciteten då justeras. Scandinavian
Airlines totala kabinfaktor sjönk med 10,5 p.e och uppgick till 65,2 %.
Efterfrågan fortsatte falla inom den interkontinentala trafiken där beläggningen
minskade med 12,5 p.e och uppgick 73,8 %.

- Koncernen fortsätter att anpassa kapaciteten för att hantera den fallande
efterfrågan. Effekterna av den globala nedgången syns nu tydligast inom det
interkontinentala resandet vilket vi kan se inom hela flygindustrin. Core SAS
innebär bland annat ytterligare kapacitetsneddragningar uppgående till totalt ca
18 %. Från april tas planenligt ytterligare 6 flygplan ur trafik vilket kommer
att påverka kapaciteten betydligt. Att yielden fortsätter att ha en positiv
utveckling är ett gott tecken i denna fortsatt mycket utmanande marknad, säger
Mats Jansson SAS VD och koncernchef.
För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451