Swedish Space Corporation; Rymdbolaget

Satellitprojektet Prisma passerar viktig milstolpe

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:42 CET

Satellitprojektet Prisma som utvecklas på uppdrag av Rymdstyrelsen har passerat en viktig milstolpe, Critical Design Review (CDR). Vid mötet, där ingenjörer från Rymdbolaget och från partnerorganisationerna CNES i Frankrike, DLR i Tyskland och DTU i Danmark deltog, granskades alla kritiska utvecklingssteg med gott resultat.

Efter denna milstolpe kan inga större ändringar göras i konstruktionen utan nu börjar den slutliga tillverkningen av all flyghårdvara och därefter sker ihopmontering och tester av de två satelliterna. Ihopmonteringen görs på Rymdbolaget i Solna med början i vår. Prismasatelliterna ska vara färdigtestade och klara för uppsändning hösten 2008.


Syftet med Prisma är att testa en teknik som väntas bli viktig för kommande vetenskapliga satellitprojekt, formationsflygning. Genom att teleskop och andra instrument byggs upp av flera samverkande satelliter gör man det möjligt att se så långt ut i rymden och med sådan upplösning att t ex liv på planeter i andra solsystem skulle kunna upptäckas. För att klara det måste avståndet mellan satelliterna mätas och kontrolleras ytterst noggrant – en teknik som inte finns idag men som nu utvecklas av Rymdbolaget i Prismaprojektet. Men även annan ny rymdteknik kommer att testas, bland annat två svenska uppfinningar, världens minsta raketmotor (som är i millimeterstorlek) för satelliter utvecklad av NanoSpace och en raketmotor med miljövänligt bränsle utvecklad av ECAPS. IRF i Kiruna och Chalmers ska testflyga ett instrument ombord, en miniatyriserad masspektrometer. Bland Rymdbolagets underleverantörer finns flera svenska företag, exempelvis Saab Space som tillverkar elektronik och strukturen till den ena satelliten samt Omnisys som står för kraftsystemet.

Prisma som utvecklas av Rymdbolaget är ett multilateralt projekt som huvudsakligen finansieras av Rymdstyrelsen men i samarbete med Frankrike, Tyskland och Danmark.

För mer information, kontakta Staffan Persson, projektledare för Prisma, Rymdbolaget tel 08-627 62 68, staffan.persson@ssc.se

För frågor till beställaren kontakta Christer Nilsson, Rymdstyrelsen, tel 070-214 18 85.

www.ssc.se

www.prismasatellites.se

Rymdbolaget – ett komplett rymdföretag

Rymdbolaget konstruerar, testar, sänder upp och sköter driften av rymd- och flygsystem. Vår verksamhet består av fyra affärsenheter som finns i Solna, Stockholm och Kiruna. Vid vår anläggning i Solna utvecklar vi satelliter, delsystem till rymdfarkoster, nyttolaster till raketer och flygburna system för havsövervakning. Vi äger Stockholm Teleport i Ågesta utanför Stockholm, en markstation för satellitkommunikationstjänster. Från vårt Esrange Space Center utanför Kiruna sänder vi upp sondraketer och ballonger. Här finns också en av världens mest använda civila markstationer för satelliter.

Vi medverkar också i testverksamhet av olika rymd- och flygfarkoster genom North European Aerospace Test range – NEAT.Rymdbolaget äger det tyska företaget LSE som tillhandahåller satellitdriftstjänster, de svenska företagen ECAPS som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningsystem för satelliter och NanoSpace som utvecklar mikromekaniska system för olika rymdtillämpningar.

Vi är också delägare i SES SIRIUS som distribuerar TV och säljer andra telekommunikationstjänster på sina Siriussatelliter.