Swedish Space Corporation; Rymdbolaget

Satellitstationen på Esrange Space Center är den mest aktiva i världen

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 14:43 CEST

I och med fredagens satellituppsändning av COSMIC, ett kluster av 6 satelliter, får satellitoperatörerna på Esrange ytterligare 42 satellitpassager per dag att ta hand om.

“Vi har den absolut mest aktiva markstationen för satelliter i världen, säger Lars Alm, marknads- och försäljningschef på Esrange. Trots detta har vi fortfarande kapacitet att ta hand om ytterligare nya satellitprojekt som är inplanerade för 2006, avslutar Alm.I dagsläget kontrollerar och/eller övervakar Rymdbolaget 24 satelliter från de satellitstationer som finns på eller kring Esrange. Det betyder 92 satellitpassager per dygn året om. Under 2006 ska ytterligare 8 satelliter skickas upp, som alla kräver någon typ av service från Rymdbolaget och eller PrioraNet.PrioraNet

Rymdbolaget har länge varit en av världens starkaste aktörer inom markbaserade satellittjänster. För att ytterligare stärka denna position har Rymdbolaget skapat alliansen PrioraNet med det amerikanska bolaget Universal Space Net (USN). PrioraNet är ett globalt kommersiellt närverk bestående av satellitstationer som ligger strategiskt bra till rent geografiskt för att utföra olika typer av markbaserade satellittjänster. Det kan röra sig om övervakning och kontroll under uppsändningsfasen av en satellit (LEOP), positionering i den slutgiltiga banan, tester under inkörsperioden, TT&C-uppdrag, datamottagning samt kontroll av satelliten.COSMIC

Missionen COSMIC är ett internationellt forskningssamarbete mellan Taiwan och USA. De sex mikrosatelliterna ska samla in data från jordens atmosfär för att förbättra kunskapen om bl a väder och klimatförändringar. Ett annat syfte är att utveckla avancerad teknik för realtidsövervakning av dessa förändringar. Vetenskaplig data kommer att samlas in under minst två år och samtidigt i nära realtid kommer dessa data att vara tillgängliga för forskarsamfundet.


Förkortningen COSMIC står för the Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate.


Ytterligare fakta

Uppskjutningsdag: 14 april 2006 klockan 03:40 (svensk tid)

Uppskjutningsplats: SLC-8, Vandenberg Air Force Base, California, US

Rakettyp: Minotaur

Multi Mission Centre: NSPO, Taiwan

LEOP/operationell support: PrioraNet stationer (Esrange och Alaska Satellite Station)För ytterligare information kontakta:

Lars Alm, Marknads- och försäljningschef

Satellite Operations Division på Esrange Space Center

Rymdbolaget

lars.alm@ssc.se

Tel: 0980-720 68 eller 070-6552068


Johan Sjöström, Projektledare

Satellite Operations Division på Esrange Space Center

Rymdbolaget

johan.sjostrom@ssc.se

Tel: 0980-720 89


Rymdbolaget är en komplett rymdindustri. Vi utvecklar, sänder upp och handhar driften av rymdsystem. Från Rymdbolagets egen raketbas, Esrange utanför Kiruna, sänder vi upp sondraketer och höghöjdsballonger. Där har bolaget också en stor anläggning med ett tiotal antenner och kontrollrum för satellitkontroll och datamottagning åt kunder över hela världen. Vid vårt tekniska centrum i Solna konstruerar och utvecklar vi satelliter, sondraketer och delsystem för dessa, samt flygburna system för miljörelaterad havsövervakning. Rymdbolaget arbetar också med satellitbaserad telekommunikation genom delägande i och tekniskt stöd åt SES Sirius som säljer TV-distribution och andra teletjänster via sina Sirius-satelliter, samt via vår markstation för satellitteletjänster - Stockholm Teleport. Rymdbolaget har ca 300 anställda och ägs av staten genom Näringsdepartementet.