SATS Sports Club Sweden AB

SATS bakom årets pris för ”Hälsofrämjande Ledarskap” Ulf Engstrand, PEAB Västerås, belönas för sitt arbete för en friskare byggbransch

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 08:57 CET

Under tisdagen delades priset för ”Hälsofrämjande Ledarskap” ut på Kompetensgalan 2006. Bakom årets pris står träningsföretaget SATS som belönade årets pristagare Ulf Engstrand, personalchef PEAB Västerås, för hans drivkraft att energiskt och medvetet driva hälsofrågan i en traditionstyngd bransch.
- Häslofrämjande ledarskap kommer att bli avgörande för näringslivets tillväxt i framtiden, säger VD SATS Sverige och prisutdelare, Kent Orrgren.

Ulf Engstrand, personalchef vid PEAB Västerås, tilldelades årets pris för hans medvetna arbete att sätta hälsofrågan hos personalen i fokus i en bransch full av traditioner och invanda mönster. Ulf har vågat ifrågasätta, ställa krav och samtidigt entusiasmera för att få tydliga affärsmässiga resultat genom en mer välmående medarbetargrupp.

– Hälsofrågan i företag handlar om kompetens och ledarskap. Friskvårdsbidrag i form av sponsrade träningskort är en bra start men för en långsiktig tillväxt inom svenska företag är det inte tillräckligt. Det krävs tydliga ledare som ställer krav och följer upp personalens välbefinnande, en person med ledningsmandat. För det är först då som det blir möjligt att se mätbara resultat i form av ökade vinster och möjlighet till tillväxt. Vårt engagemang i årets pris för Hälsofrämjande ledarskap är ett sätt att skapa större uppmärksamhet kring vikten av att medarbetares välmående blir en strategisk ledningsfråga. Ulf Engstrand från PEAB Västerås har visat att ett hälsofrämjande ledarskap ger resultat, säger Kent Orrgren, VD för SATS Sverige.

Nordens ledande träningsföretag SATS står bakom årets pris i Hälsofrämjande ledarskap på Kompetensgalan 2006. SATS har över 80 000 medlemmar i Sverige bland både företag och privatpersoner. Däremot är det, enligt SATS, ännu allt för få företag som ser de direkta vinsterna med medarbetare som ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet.

- Trots att ohälsan ökar i samhället och företags produktivitet blir lägre till följd av detta är det fortfarande alldeles för få aktörer i näringslivet som satsar på sina medarbetares välmående. Det är en enkel och vetenskapligt bevisad ekvation att individer som regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet mår bättre och är sjuka mer sällan. Detta hjälper givetvis företagen som slipper höga sjukkostnader och produktionsbortfall. Det innebär också sänkta kostnader för samhället i stort – en grundförutsättning för tillväxt, säger Kent Orrgren.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Kent Orrgren, VD SATS Sverige, mobil 0733-73 24 10


SATS är Nordens ledande träningsföretag med nära 140 anläggningar varav 95 stycken är helägda och övriga drivs på franchise- och licensbasis. SATS finns i ett trettiotal tätorter i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Företagets mission är att få fler människor att träna regelbundet. SATS omsätter ca en miljard SEK och har cirka 3 500 medarbetare. Läs mer på www.sats.se.