Concent AB

SATS och Arken Zoo flyttar in och fyller upp i Eriksberg

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 10:05 CEST

Eriksbergs köpcenter är numera fullt uthyrt. Sista hyresgästerna att ta plats i köpcentrumet vid Norra Älvstranden är SATS och Arken Zoo.

SATS, som valde att stänga sin anläggning i närliggande Backaplan för ett par år sedan, har nu valt att etablera sig i Eriksbergs Köpcenter. I början av 2013 öppnar de en helt ny anläggning om drygt 1 700 kvm.

”I och med SATS Eriksberg öppnar vi vårt 8:e träningscenter i Göteborg och fortsätter därmed att stärka vår position i Göteborg. SATS Eriksberg kommer definitivt med den senaste designen, vårt högkvalitativa produktutbud och centrets exceptionella tillgänglighet blir det självklara valet i området. Att vi med detta tillskott kan bidra och hjälpa ännu fler att träna regelbundet, gör oss mycket stolta.” säger Christian Mannerstråle på SATS

Arken Zoo slår upp portarna till en ny butik om 500 kvm den 1 november. Butiken blir kedjans första på Hisingen.

”Vi är väldigt glada över att vi har hittat en lokal i ett köpcentrum där man satsar på de närboende vad det gäller sammansättningen av butiker. Läget och exponeringen gör samtidigt centrumet lättillgängligt för de som har vägarna förbi. Det ska bli väldigt roligt att snart äntligen få dra igång och vi önskar alla hjärtligt välkomna.”, säger Anita Jahren på butiksansvarig på nya Arken Zoo i Eriksberg.

”Intresset för etablering i Eriksberg har varit mycket starkt under året. Förklaringarna till detta är flera.

Delvis beror det givetvis på att utvecklingen av både bostäder och arbetsplatser i området har varit stark. Fastighetsägaren, Pramerica Real Estate Investors, har ett långsiktigt intresse i centrumet och har därför haft tålamodet att värna om butiksmix och varumärke snarare än enbart se till att fylla vakanserna så fort som möjligt. Det är otroligt viktigt att vara lyhörd och att lära känna området för att se vad som verkligen efterfrågas.

Nu när köpcentrumet är fullt uthyrt känner vi oss säkra på att vi har fått till stånd ett utbud som kommer att förenkla och förgylla vardagen för de som bor och arbetar i området. Givetvis tittar vi på utbyggnad som en av åtgärderna för att förädla köpcentret ytterligare, men när och hur detta kommer att ske är för tidigt att säga i dagsläget.

Pramerica Real Estate Investors har också varit noggranna i valet av det team som idag arbetar med centrumet. Sedan årsskiftet står Newsec Asset Management för förvaltningen och Concent för uthyrnings- och utvecklingsarbetet. Det goda samarbetet mellan oss parter är absolut en stark bidragande faktor till framgångarna”, säger Helén Eijdercrona, uthyrningsansvarig på Concent.

Eriksbergs Köpcenter byggdes 2001 och ritades av Gert Wingårdh. Köpcentrumet består av drygt 10 000 kvm butiksytor i ett plan med separata butiksentréer i anslutning till 500 parkeringsplatser. Besök gärna vår hemsida, www.eriksbergskopcenter.se.

Kontakt:

Uthyrningsfrågor:
Helén Eijdercrona
Concent AB
Tel: 070 - 433 26 00
E-post: helen.eijdercrona@concent.se

Förvaltningsrelaterade frågor:
Gustav Dahlfors
Newsec Asset Management
Tel: 070 - 844 30 09
E-post: gustav.dahlfors@newsec.se

___________________________________________________________________________________

Concent erbjuder ett brett spektrum av fastighetsrelaterade tjänster till fastighetsägare, investerare och kommuner. Vi fokuserar alltid på att maximera nyttan för våra kunder och att leverera till slutanvändarnas behov.

 Vi har för närvarande kontor i Stockholm och Norrköping men verkar i hela Sverige och inte sällan med utländska beställare och konsulter.

Med den samlade kompetensen inom Concents fyra kompetensområden erbjuder vi tjänster som sträcker sig genom en fastighets livscykel; från analys och affärsidé till fysiskt genomförande av projekt samt situationsanpassad och närvarande förvaltning.