Centerpartiet

Satsa på avtal inte reservat

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 14:53 CEST

Värnandet av äganderätten och en sänkning av dieselskatten är två av de viktigaste frågorna för svenskt skogsbruk. - Den konflikt som finns mellan samhällsintresset och äganderätten är egentligen helt onödig. Vi i Centerpartiet vill att skyddandet av natur sker i samråd med markägare och gärna genom skötselavtal istället för reservat. Det sa Jan Andersson centerpartiets jordbrukspolitiske talesman när han på onsdagen besökte entreprenörer och skogsägare i Sundsvall.

Naturskydd och bevarande av den biologiska mångfalden är en angelägenhet både för allmänheten och samhället.
- Vi ser med oro den fokusering som nu finns på reservat. Vi måste få till en annan inriktning på hur vi ska hantera samhällets skyddsvärda naturområden. Centerpartiet vill att det ska finnas olika förvaltningsformer av natur- och kulturvärden inom skogsbruket. Vi förordar en trappstegsmodell där man börjar på det första steget och sedan går vidare om det av olika anledningar inte går eller är lämpligt att landa på den första steget, sa Jan Andersson (c) och Birgitta Sellén (c).

Centertrappa för skogens bevarande
Kontakt och samråd med markägaren
Frivilliga skötselavtal/-förvaltningsavtal med markägaren
Erbjudande om bytesmark till markägaren
Inlösen av mark (med valmöjlighet för markägaren för hur man vill ta ut ersättningen)

Den andra stora frågan för skogsbruket är dieselskatten.
- Vi måste helt enkelt se till att få likvärdiga konkurrensvillkor som våra granländer och då måste dieselskatten sänkas till 1 krona per liter för jordbruket- och skogsbrukets arbetsmaskiner, sa Jan Andersson (c) och Birgitta Sellén (c).


För ytterligare information kontakta Jan Andersson tfn: 070-823 33 34, eller Birgitta Sellén tfn: 070-343 96 35