Training Partner Nordic AB

Satsa på dina medarbetare istället för att stirra dig blind på resultaten

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 08:00 CEST

I en organisation som växer snabbt blir ledarskapet en central del i framgången. En av Training Partners ledarskapscoacher Claes-Göran ”Myggan” Wallin har coachat både idrottsstjärnor och höga chefer.
– Det är detta jag brinner för. Jag tycker att det är så fantastiskt spännande att vara med och utveckla människor. Det är faktiskt ingen större skillnad på att coacha elitidrottare eller chefer. Alla människor fungerar på samma sätt,säger Claes-Göran Wallin.

Claes-Göran Wallin har under hela sin karriär jobbat med ledarskapsutveckling. Uppdragen har varit allt från att utbilda poliser, lärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan, till att vara landslagschef och General Manager på Svenska Ishockeyförbundet och talangscout i NHL. Sedan tre år tillbaka har han arbetat med ett av Training Partners varumärken Blanchard.
– Jag har jobbat med idrott hela mitt liv och ville ta vara på mina erfarenheter inom ledarskapsutveckling, och fick möjligheten att lära mig Ken Blanchards fantastiska verktyg, säger han.

Du har samlat på dig mycket erfarenhet genom åren. Vad bär du med dig som ledarskapsutvecklare?
– Att leda människor handlar väldigt mycket om att se vad olika medarbetare behöver, både när det gäller motivation och relevant kompetens inför uppgifter. Som ledare är det lätt att stirra sig blind på budget och resultat. Om man ska göra bättre resultat så måste man förändra människors beteende. Först då får du ett resultat som varar. Så ett tips är att sats på dina medarbetare istället för
att stirra dig blind på budgeten.

En av Training Partners starkaste produkter ärBlanchards Situationsanpassat Ledarskap®, SLII. Vad är Situationsanpassat Ledarskap®, SLII?
– Med Situationsanpassat Ledarskap®, SLII lär du dig att känna igen och kategorisera olika ledarstilar, så att beroende på vilken kompetens och vilket engagemang en medarbetare har i en uppgift så kan du som ledare välja en passande ledarstil. Ungefär som att lära sig använda rätt verktyg i en verktygslåda. På så sätt kan du som ledare bli mer strukturerad och känna trygghet i olika situationer. Allt för att du ska kunna stödja dina medarbetare på rätt sätt beroende på deras motivations- och kunskapsnivå.

Hur blir man en bra ledare?
– Klyschorna att en ledare ska vara tydlig och rättvis får du inte av mig. Vilken ledarstil du har beror helt och hållet på hur dina medarbetares behov ser ut. Inom ledarskapsutveckling har det blivit populärt att en chef alltid ska delegera, vilket givetvis är helt fel. Ibland är det bra att delegera, men ibland kan det också vara en katastrof att delegerar till någon som inte har kompetens. Ibland är det rätt att ge ansvar och ibland är det rätt att låta bli, beroende på vem du har framför dig.

Hur får man en grupp att prestera bra tillsammans?
– Att gruppen skapar gemensamma spelregler, och att man har ett gemensamt tydligt mål. Att man också har tydliga roller, så att var och en vet sin uppgift och samtidigt förstår vikten av andras uppgifter. Samt att man är medveten om att man har ett gemensamt ansvar för resultatet.

På vilket sätt skiljer sig Training Partner från andra arbetsplatser?
– Den största skillnaden är att vi är mindre hierarkiska än andra företag. Som medarbetare på Training Partner krävs att du tydliggör målen för dig själv och att du är beredd att ta
ett stort eget ansvar.

Training Partner arbetar med kompetens- och affärsutveckling  för fordonsbranschen  Med branschutbildad personal och egen testbana är vi ett av de få företag som kan erbjuda helhetslösningar inom branschen.