Folkpartiet

Satsa på fler narkotikapoliser

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:37 CET

- Kampen mot narkotikan beror mycket på polisens möjligheter att upptäcka narkotikabrottslighet. Därför vill vi att dubbelt så många poliser ska arbeta särskilt mot narkotika. Vår egen undersökning visar att när fler poliser, och poliser med särskild kunskap om narkotika, arbetar tillsammans så upptäcks fler narkotikabrott på gatan. I Jämtland trefaldigades de anmälda narkotikabrotten efter en sådan insats.

Det säger Torkild Strandberg (fp), riksdagsledamot i justitieutskottet, som på torsdagen presenterade en rapport om hur narkotikabrottsligheten kan bekämpas.

- Vi måste också kunna ingripa i tid mot nya farliga droger. Dagens regler för narkotikaklassning är alldeles för stelbenta. Att vänta tills problemet med en ny drog redan har hunnit bli för stort för att sedan ingripa, är inget bra sätt att bekämpa narkotikan. Vi vill införa ett snabbspår för narkotikaklassning.

- Att hindra ungdomar från att fastna i narkotikamissbruk är avgörande. Vi vill att skolorna ska kunna erbjuda frivilliga, misstankebaserade drogtester i grundskolan. En ny TEMO-undersökning visar att 86 procent stöder vårt förslag. På gymnasiet ska testerna även vara slumpmässiga. Idag är rättsläget oklart kring drogtester i skolan och varken skolministern eller justitieministern vill ta i problemet, säger Torkild Strandberg (fp).

Fler konkreta förslag:
· ”Go for the money” – utöka möjligheterna att komma åt kriminellas pengar.
· Polisen och tullen ska kunna registrera spaningsfordon på fiktiva ägare.
· Inför lokala team i varje kommun. Polis och socialtjänst ska samarbeta med tidiga insatser för ungdomar som begått narkotikabrott.
· Samarbete mellan åklagare och socialtjänst - vid ringa narkotikabrott ska unga kunna få åtalsunderlåtelse mot villkoret att de tar emot missbruksvård.
· En narkotikahund till varje kriminalvårdsanstalt.
· Den som har knarkat i fängelset får ta emot besök bakom glasruta.
· Fler behandlingsplatser på anstalterna för narkotikamissbrukare.

Rapporten "Stärkt kamp mot knarket" bifogas som pdf-fil. Finns också att ladda ner på folkpartiets hemsida. Siffrorna från Temo-undersökningen bifogas också.
__________________________________

Torkild Strandberg
Riksdagsledamot (fp)
070 - 275 36 35

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070 - 937 1525