Naturvetarna

Satsa på forskarna i årets forskningsproposition!

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 14:55 CET

Glädjande att regeringen gör särskilda satsningar inom områden som är viktiga för framtiden.

- Det gör att Sverige kan behålla sin tätposition i forskning om klimat, miljö, hälsa, medicin och annan naturvetenskap, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna.

Men det finns ett systemfel som måste rättas till. Med ganska enkla medel kan utväxlingen av varje satsad krona på forskning öka.

- En nyckel till framgång är att skapa goda villkor och attraktiva karriärvägar för lärare och forskare. En trygg anställning är lika viktig för forskare som för alla andra på svensk arbetsmarknad. Därför är det bra att regeringen vill minska antalet visstidsanställningar.

Naturvetarna menar att tillsvidareanställning ska gälla direkt efter postdok. Fyra års doktorandutbildning plus två år som postdok borde vara tillräckligt för att bedöma forskarens kvalifikationer för en fortsatt anställning inom akademin.

- För att locka de mest lämpade forskarna både från Sverige och internationellt måste villkoren vara konkurrenskraftiga med de som gäller utanför akademin. Kom ihåg att forskningen aldrig blir bättre än skickligheten hos forskarna som ska hitta det nya som leder till den oväntade nyttan, säger Ivar de la Cruz.

För att universiteten ska kunna axla ledartröjan och ha makt över sin egen forskning och personalpolitik måste basanslagen höjas. I dag går hjärnkraft till spillo när de mest kvalificerade forskarna måste lägga en stor del av sin arbetstid på att ansöka om medel.

- Höjningen av basanslagen i årets forskningsproposition är positiv, men långtifrån tillräcklig, säger Ivar de la Cruz, som menar att de starka forskningsmiljöerna runt om i Sverige måste kunna fortsätta att utvecklas.

Naturvetarna anser att höjda basanslag ger möjligheter för akademin att satsa på forskarna. Det ökar chanserna till banbrytande forskning som gör att vi klarar samhällets utmaningar.

Kontakt: Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna, 08-466 24 79

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.