Regionförbundet Örebro

Satsa på innovation – så säger Almis nya ägardirektiv

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 10:52 CEST

Regionstyrelsen fattade idag 23 augusti 2012 beslut om ägardirektiven för Almi Företagspartner Mälardalen AB. En väsentlig skillnad i de nya direktiven jämfört med de gamla är att bolagets roll i det regionala innovationssystemet lyfts fram.

- Vi är fantastiskt glada att våra regionala ägare har satt ytterligare fokus på innovationer inför kommande år samtidigt som vi ser den ökade efterfrågan som finns. Under året har vi fördubblat antal medarbetare inom innovationsrådgivning – det har gjort att vi kan hitta och identifiera ännu fler idéer och på det sättet fortsätta skapa tillväxt i regionen. -Billy Bergåker, VD Almi Företagspartner Mälardalen AB

Det är många som jobbar med innovationer. Syftet med ett regionalt innovationssystem är att skapa förutsättningar för fler innovationer och i förlängningen fler kommersiella produkter och tjänster som når marknaden och skapar ökad samhällsnytta och tillväxt. Det åstadkommer vi genom samverkan och smart specialisering.

Alla som jobbar med offentliga medel för att stötta innovationer behöver samverka så att innovationer slussas vidare i ett system och tas om hand, oavsett om innovationen kommer från en privatperson, företagare, student eller forskare. Där har Almi Mälardalen en viktig roll.

Almis uppdrag

Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv – från idéer till framgångsrika företag. Bland annat erbjuder Almi rådgivning inom till exempel lönsamhetsstyrning och möjlighet till att få stöd av mentor.

Ägare

Almi Företagspartner Mälardalen AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), av Landstinget Västmanland (24,5 %) samt Regionförbundet Örebro län (24,5 %).

För kommentarer

Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande, 070-545 13 90

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.