Miljöpartiet Stockholms stad

Satsa på kommunala friskolor

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 09:19 CEST

Stockholm bör under nästa mandatperiod satsa på konceptet ”kommunala friskolor”, skolor som får större frihet men som fortfarande finns inom ramen för den kommunala verksamheten. Stockholm bör inleda samtal med företag, arbetsgivarföreningar och fackföreningar om att samarbeta med de kommunala friskolorna.

- Det är ofta ett för långt steg mellan skolan och arbetet. Skolan ser inte alltid till näringslivets framtida behov, helt enkelt för att det inte alltid ligger i deras uppdrag. Det vill vi förändra, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

- Stockholm behöver starka skolor – väl förankrade i utvecklingen på arbetsmarknaden och i tiden med samhällets utveckling. Självständiga skolor måste inte vara i motsats till en stark kommunal skola, det går utmärkt att kombinera, säger Per Olsson (MP), ledamot i Utbildningsnämnden Stockholms stad.

En modell att inspireras av är Göteborg tekniska college, GTC, som är ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Skolan drivs av ett icke vinstdrivande bolag som gemensamt ägs av AB Volvo och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad. Målet med GTC är att skapa attraktiv utbildning inom den tekniskt industriella sektorn. 

- Målet i Stockholm ska vara att skapa utbildningar med nära koppling till arbetsmarknaden, lyhörda för behov och förändringar där. Företagen kan få tag på den kompetens de vill och eleverna kan få en naturlig väg in i arbete. Samtidigt behåller staden insyn, styrning och möjliggör för skolan att tydligt också följa stadens behov av utveckling inom olika sektorer, säger Per Olsson (MP).

Självklart finns det många olika branscher som kan samarbeta med skolan, som till exempel hotell- och restaurangbranschen eller andra framtidsbranscher i ett modernt Stockholm. Ett beslut om att införa fler kommunala friskolor måste också vara väl förankrat hos alla partier. Utan en bred överenskommelse riskerar dessa skolor att inte leva längre än en mandatperiod, vilket vore olyckligt.