Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Satsa på kvalitet inte kvantitet!

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 11:58 CEST

I Högskoleverkets senaste analys över hur medlen till högskolorna och universiteten används visar det sig att skolorna sammantaget kommer att få betala tillbaka närmare en miljard kronor till statskassan.

Att de blir på detta sätt är för att de studerande blivit färre än det beräknade antalet. Högskolorna får en viss summa för varje student och avklarade poäng. Så istället för att satsa på kvalitet är det kvantitet som gäller. Något som är en högst tvivelaktig väg att gå om man vill ha konkurrenskraftiga och anställningsbara nyexaminerade studenter.

Nu verkar det dock finnas en lösning för att förbättra kvaliteten utan att tillföra mer pengar, i och med de frigjorda anslagen. De som bör prioriteras av en sådan omstrukturering av medlen är de utbildningar som idag underprioriteras inom den högre utbildningen. Ett exempel på detta är ekonomutbildningarna. En ekonomstudent får bara 43 procent av de resurser som en teknikstuderande får. Detta är inte rimligt och undergräver kvaliteten på de utsatta utbildningarna.

- Vi vill uppmana regeringen att höja anslagen per student på de utbildningar som idag underprioriteras, något som kommer att öka både kvaliteten på utbildningarna och således också anställningsbarheten hos studenterna, säger Piktor Bujupi, ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.