SIF

Satsa på spetsnäringar – pröva att avskaffa förmögenhetsskatten

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2006 23:19 CEST

2006-03-26 Det föreslog Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz då hon presenterade Sifs nya program för sysselsättning och tillväxt på söndagen.

Satsa på spetsnäringar där Sverige är och kan bli världsledande. Pröva att avskaffa förmögenhetsskatten och småföretagens medfinansiering av sjukförsäkringen.
Det föreslog Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz då hon presenterade Sifs nya program för sysselsättning och tillväxt på söndagen.
Mari-Ann Krantz medverkade i ett panelsamtal om globaliseringens utmaningar under ledning av Lars Leijonborg på folkpartiets riksmöte som pågår i Malmö.

– Framtidens tillväxtmotorer finns bland de små och medelstora företagen. Men trots att det startas företag som aldrig förr i Sverige förmår de nya jobben inte ersätta dem som försvinner när de stora företagen drar ner. Det måste startas ännu fler företag och de företag som redan finns måste få förutsättningar att växa, säger Mari-Ann Krantz.

I Sifs program för tillväxt föreslås:

• Satsa på spetsnäringar som IT-telekom, läkemedel, bio- och medicinteknik och fordonsindustri, där Sverige är och kan bli världsledande
• Stimulera och underlätta för avknoppningar av nya produkter och tjänster
• Främja innovationer, nyföretagande och kreativitet bland tjänsteföretagen
• Underlätta för nyanställningar genom att avskaffa medfinansieringen av sjukförsäkringen för småföretag
• Pröva att avskaffa förmögenhetsskatten för att få investeringskapital tillbaka till Sverige
• Släpp in företagarna i trygghetssystemen – beräkna a-kassan på ett genomsnitt de senaste fem åren – det får fler att våga risken att starta nytt
• Stöd forskning och utveckling i mindre företag för ökad konkurrenskraft inom kunskapsintensiva områden
• Ge universitet och högskolor tydligare uppdrag att samverka med näringslivet
• Utöka lärlings- och praktikplatserna och stötta mentorskap och yrkesutbildning inom industrin och tjänstesektorn
• Stimulera småföretagen att satsa på kompetensutveckling av medarbetarna
• Underlätta omställning genom stärkt trygghet vid arbetslöshet – höj taket i a-kassan
• Säkra balans och samverkan på arbetsmarknaden – låt avtal mellan parterna gå före lag, det möjliggör branschmässiga och flexibla lösningar

Läs en sammanfattning av Sifs förslag för tillväxt på www.sif.se.