Örebro universitet

Satsar 2,4 miljoner på att utveckla en kognitiv elektronisk näsa

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 10:32 CET

Elektroniska näsor har funnits på marknaden under en tid. Det finns till exempel mobila robotar med inbyggd näsa som används för inspektioner. Men nu vill forskarna minska klyftan mellan systemet och människan som använder det. Robotikforskare vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utveckla en kognitiv elektronisk näsa.

– Möjligheten att upptäcka och beskriva lukt behövs i många olika sammanhang – för att utveckla bättre produkter, erbjuda bättre tjänster och i arbetet för en hållbar miljö, säger Amy Loutfi, forskare i datateknik vid Centret för Tillämpade Autonoma Sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet.

En kognitiv elektronisk näsa är en näsa som kopplar samman det känsliga elektroniska luktsystemet med den kunskap som människor har om orsak och tillgängliga lösningar.

– Vi vill överföra den kunskap människor har om lukter till systemet. Vilken karaktär och kemisk förening odören har men också vilka möjliga orsaker som ligger bakom att den har släppts ut. Det gör att systemet blir lättare att använda och dessutom har den elektroniska näsan nytta av den informationen för att kunna göra en bättre analys och kan då användas i fler sammanhang.

Näsan kan användas för att upptäcka farliga gaser och kan då innehålla till exempel kartor och information om från vilka platser det har rapporterats in klagomål om illaluktande odörer. Ett annat exempel på användningsområde är inom matproduktion för att kontrollera kvaliteten.

För mer information kontakta Amy Loutfi: 073-683 30 04