KFUM Sverige

​Satsar kommunerna på det unga vill?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 20:07 CET

KFUM Sveriges Ungdomskommunranking 2015 visar hur mycket pengar kommunerna satsar på områden som är viktiga inom regeringens nationella ungdomspolitik. Haparanda kommun satsar mest på de områden som är med i rankingen 2015. Resultatet finns presenterat på http://ukr15.se. Syftet med rankingen är att lyfta en bredare debatt om ungas möjligheter till inflytande.

– Vi tror att de riktigt bra ungdomskommunerna är de som ger unga verkligt inflytande och gör dem delaktiga i de politiska besluten. Haparanda kommun satsar mest pengar men satsar de på det unga vill? frågar Andreas Axelson, ordförande för KFUM Sverige.

Regeringen slår fast i den nationella ungdomspolitiken att:

”Alla insatser som berör ungdomar ska ha ett ungdomsperspektiv och bedrivas med utgångspunkt från kunskap om ungdomars villkor och behov.”

Den nationella ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar ungas möjligheter till utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande och kultur och fritid.

Det är kommunerna själva som bestämmer hur de vill skapa och utveckla sina insatser för unga men KFUM Sverige trycker på kommunernas ansvar att utforma insatser som bygger på ungas verkliga inflytande. Idag använder vissa kommuner verktyget LUPP för att med hjälp av enkätundersökningar få kunskap om ungas situation.

- Det är bra att kommunerna får kunskap om ungas situation men inom KFUM Sverige vill vi lyfta vikten av riktiga mötesplatser för unga och lokala beslutsfattare för att lyssna på ungas åsikter, tankar och drömmar om livet, säger Andreas Axelson, ordförande för KFUM Sverige.

Under första veckan i december bjuds lokala beslutsfattare in till några av de lokala KFUM-föreningarna. KFUM Sverige vill att mötesplatserna ska leda till att kommunernas insatser för unga bättre ska stämma överens med vad unga själva vill.

Fakta:

KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse som skapar meningsfulla mötesplatser för unga och kallas internationellt för YWCA och YMCA. Tillsammans involverar vi 70 miljoner människor i mer än 130 länder. I Sverige har vi över 60 000 medlemmar.

Om KFUM Sveriges Ungdomskommunranking

KFUM Sveriges Ungdomskommunranking jämför hur mycket pengar som Sveriges kommuner lägger på områden som berör unga; elevhälsa, musik- och kulturskola, fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgårdar och studieorganisationer. All data hämtas från den öppna databasen http://kolada.se. Den första rankingen publicerades år 2011 i Almedalen. Sedan år 2012 publiceras KFUM Sveriges Ungdomskommunranking första veckan i december.

Länkar
http://ukr15.se

Kontaktpersoner

Andreas Axelson
Ordförande KFUM Sverige
andreas.axelson@kfum.se
070-843 32 21

Karin Olsson
Generalsekreterare KFUM Sverige
karin.olsson@kfum.se
08-677 30 01

Mattias Wihlgaard
Kommunikationsansvarig KFUM Sverige
mattias.wihlgaard@kfum.se
08-677 30 05

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen.

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM.

KFUM kallas globalt för YWCA och YMCA och involverar 70 miljoner människor i över 130 länder. I Sverige har vi mer än 60 000 medlemmar som engagerar sig i idrotter, scouting, fritidsgårdar, lägerverksamhet, musik, kultur, sociala projekt och internationellt utvecklingssamarbete.

Fryshuset i Stockholm är vår största förening.