Hansa Trade

Satsar på geotermi

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 14:54 CET


Oskar Dahlin (28 år ) har anställts i det geotermiskt inriktade energiföretaget Energeotek AB.

Uppdraget är främst att förstärka pågående forsknings- och utvecklingsatsningar vid huvudkontoret i Karlskoga samt arbeta med utredningar och förstudier kopplat till etablering av framtida geotermiskt baserade kraftvärmeverk i Sverige och internationellt. Han kommer närmast från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med civilingenjörs- och teknologie masterexamen i kemiteknik samt har tidigare kandidatexamen i geovetenskap vid Stockholms Universitet. 


För närmare information kontakta VD Anna-Maria Beregi Amneus, amba@energeotek.se, tel 070 7922064