Huddinge kommun - politik

Satsning: 100 Huddingejobb

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 09:37 CEST

Från den politiska majoriteten i Huddinge kommun
Pressmeddelande 16 maj 2012

Satsning: 100 Huddingejobb

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att prioritera insatser som stödjer arbetslinjen. Som ett led i det arbetet ska Huddinge kommun erbjuda försörjningsstödstagare en kommunal visstidsanställning. 100 Huddingejobb föreslås i budgeten som den politiska majoriteten i Huddinge kommun presenterar för år 2013.

-          100 Huddingejobb är en satsning för att fler människor ska komma in på arbetsmarknaden, säger Gunilla Helmerson (M) ordförande i socialnämnden.

Arbetsuppgifterna kan vara av varierande slag, men visstidsanställningarna ska inte ersätta ordinarie arbetsuppgifter. Kommunen står för lönekostnaden samt sociala avgifter under personens sex första månader. Vid en eventuell fortsatt anställning tar respektive verksamhet över kostnaden, om möjligt med subvention från Arbetsförmedlingen.

-          Målet är att minst 55 % ska gå vidare till arbete eller studier efter avslutad anställning, säger Gunilla Helmerson (M).

Socialnämnden har testat detta i mindre omfattning sedan 2010 med mycket goda resultat. Nu riktas insatserna till unga personer under 25 år och arbetslösa som är 25 år eller äldre med hemmavarande barn under 18 år. Syftet är att ge föräldrarna och deras barn bättre livsvillkor.

-          Genom att ge föräldrarna arbete och därmed ökade inkomster och i förekommande fall bättre möjlighet till bostad får också barnen bättre livsvillkor, avslutar Gunilla Helmerson (M).

För mer information kontakta:
Gunilla Helmerson (M)
Ordförande i socialnämnden
Telefon: 070-879 03 04  
E-post: gunilla.helmerson@huddinge.se

Therez Olsson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 47
E-post: therez.olsson@huddinge.se