Justitiedepartementet

Satsning för ökat återvändande

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:11 CEST

Regeringen föreslår i budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka arbetet med återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan. Bland annat höjs återetableringsstödet för att ytterligare underlätta för den som fått avslag att självmant återvända till hemlandet.

I syfte att förbättra förutsättningarna för ett effektivt återvändandearbete och förstärka det resurskrävande arbetet med att stödja personer som ska återvända föreslår regeringen att Migrationsverket under 2009 får 40 miljoner kronor.

Regeringen föreslår en höjning av återetableringsstödet med 50 procent. Stödet kan ges till vissa personer som fått avslag på sin asylansökan för att underlätta ett frivilligt återvändande till hemlandet. Höjningen innebär att en vuxen person kan beviljas maximalt 30 000 kronor, ett barn 15 000 kronor och en familj kan totalt få som mest 75 000 kronor. Stödet förlängs också till och med 2010.

Utöver detta ska den europeiska återvändandefonden kunna användas för att effektivisera och underlätta återvändandearbetet.

Regeringen föreslår därutöver att Migrationsverkets anslag ökas med 24 miljoner kronor för det ökade antalet ansökningar om uppehållstillstånd som de nya reglerna för arbetskraftsinvandring beräknas medföra samt för att hantera de arbetsuppgifter som överförs från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket.

Dessutom föreslås anslaget öka med 45 miljoner kronor för att Migrationsverket ska kunna förstärka arbetet med prövning av främst asylansökningar och därigenom minska ärendebalanserna under 2009.Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om budgeten för migrationspolitiken (http://www.regeringen.se/sb/d/9685/a/110965)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Mål och inriktning för migrationspolitiken (http://www.regeringen.se/sb/d/10026/a/111262)