Nyköpings kommun

Satsning på att hjälpa bidragstagare in på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 15:31 CET

Trehundra personer som idag får försörjningsstöd (socialbidrag) kommer att erbjudas jobb inom Nyköpings kommun, föreningar och företag. Anställningen kommer att vara ettårig och kompletteras med studier och syftet är att hjälpa dessa personer in på arbetsmarknaden.

Antalet medborgare med försörjningsstöd under lång tid i Nyköping har ökat markant de senaste åren. Det handlar framför allt om människor i åldrarna 30-60 år.

- Många av de arbetssökande med försörjningsstöd har sökt jobb länge utan att få napp. De kommer allt längre från arbetsmarknaden. Vi vill nu tillsammans med Arbetsförmedlingen ge extra stöd till dessa personer genom att de får en ettårig anställning och också möjlighet att studera för att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

Anställning är nyckeln


Både forskning och erfarenheter från kommuner som Sundsvall, Järfälla och Strängnäs visar att rätt stöd till människor som haft försörjningsstöd länge är lönsamt. Ingen arbetsmarknadspolitisk insats är så effektiv som en anställning. Främst för personen själv men också för samhällsekonomin i form av minskade kostnader för försörjningsstöd. Sundsvalls kommun har drivit en liknande satsning i två års tid och där har kostnaderna för försörjningsstöd redan minskat.

- Att komma in på en arbetsplats och tillhöra ett socialt sammanhang kan för många vara nyckeln till att komma ur ett utanförskap. Det här är en viktig satsning som är genomarbetad och som kommer att betala sig fullt ut, säger Urban Granström.


Hur ska det gå till?

Tre hundra årsanställningar ska erbjudas över en period på tre år, alltså hundra anställningar per år. Anställningarna ska kombineras med utbildning på max 25 procent, exempelvis vårdutbildning eller gymnasieutbildning.

- Det handlar inte om att ersätta ordinarie arbeten inom kommunen. Dessa nya anställningar ska istället vara ett extra komplement på arbetsplatserna, att få in en person till som kan stärka upp det jobb som redan görs. Nu inleds arbetet med att organisera det här och hitta arbetsplatser som kan ta emot dessa personer, säger Malin Hagerström, kommunalråd i Nyköpings kommun.


Gröna jobb och återanvändning av det som slängs

Tanken är att de nya jobben till exempel ska skapa mervärden inom miljö (gröna jobb) och återanvändning av det som slängs. Gröna jobb kan vara att rusta upp vandringsleder, öka tillgängligheten till naturområden och badplatser, bygga fågeltorn med mera. Vissa saker som lämnas in till återvinning går att rusta upp och sälja eller återanvända. Ett leksaksbibliotek planeras där inlämnade leksaker kan tas omhand och renoveras. Inlämnad textil kan tvättas och sys om till väskor, möbelklädsel och liknande.


Exempel på arbetsplatser nom Nyköpings kommun:

Äldreboenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsnedsättningar, skolor och förskolor, park- och naturskötsel, administration, bibliotek, återvinningscentraler, verkstäder inom kommunens Arbetsmarknadsenhe.


Externa arbetsplatser: Föreningar och företag

Kontakt för frågor:

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande (S), 073 - 773 79 83
Malin Hagerström, kommunalråd (MP), 0155 45 75 81