TAC AB

Satsning på Building IT och inomhusklimat i Halmstads nya bibliotek

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 17:10 CET

TAC har fått i uppdrag att installera en helhetslösning för Building IT, fastighetsautomatik , i Halmstads nya bibliotek som skall invigas hösten 2005. Biblioteket kommer att ligga i ett parkområde strax norr om Kapsylparken och ska utgöra en koppling mellan den nya stadsdelen Gamletull och Halmstads gamla stadskärna. Biblioteket får en unik arkitektur med stora glaspartier som öppnar upp verksamheten mot den omgivande parken. Visionen är att lösa upp gränserna mellan ute och inne och ge besökarna en känsla av att befinna sig i ett spänningsfyllt rum och en mötesplats som är en del av parken.

Byggnadens utformning med öppna ytor och åtta meter höga glasväggar ställer särskilda krav på tekniken som bland annat övervakar inneklimatet. Biblioteket kommer exempelvis att ha givare på glasfasadens insida som automatiskt styr ett solavskärmningssystem som integreras med glasfasaden. En väderstation som också installeras av TAC får också en viktig uppgift när det gäller att reglera de funktioner som har till uppgift att säkra inomhusklimatet och skapa en bra biblioteksmiljö för både besökare och anställda.

På TAC betecknas ordern från Halmstads kommun som en utmaning då stora krav kommer att ställas på Building IT-lösningen. Building IT är ett samlingsbegrepp för de tjänster, produkter och system TAC erbjuder för att övervaka bland annat inneklimatet i fastigheter. Kommunens målsättning att biblioteksbyggnaden ska vara flexibel och utvecklingsbar gör att även Building IT-lösningen ska kunna svara upp mot samma kravbild. Förändras lokalerna ska fastighetsautomatiken snabbt kunna anpassas efter nya behov.

”Uppdraget vi fått innebär att vi kommer att utnyttja den absolut senaste tekniken inom Building IT. Kraven på den här sortens totalintegrerade lösningar är mycket höga och att vi fått uppdraget ser jag som ett bevis på att TAC ligger i täten inom området” säger Hannu Saastamoinen, VD på TAC Svenska AB.

” I lösningen ingår ett nätverk där ett stort antal intelligenta enheter och regulatorer kommunicerar med den öppna LonWorks-tekniken. All information om exempelvis inneklimatet presenteras sedan på ett övergripande presentationssystem. Vi kommer att använda oss av så kallad zonindelade lösningar för att skapa ett bra inomhusklimat och vi kommer också att integrera brand- och larmsystemet så att det blir en del av Building IT-systemet. Det betyder att såväl fastighets- som säkerhetsfunktioner kan övervakas via samma bildskärm av kommunens fastighets- och driftspersonal”.

Den teknik TAC ska installera kommer även att styra belysning, ventilation, fjärrvärme och kyla. Datanätverket i det nya biblioteket kommer att anslutas till Halmstads kommuns fastighetsnätverk till vilket också andra kommunala fastigheter är anslutna. Det gemensamma fastighetsnätet kommunicerar med så kallad TCP/IP-teknik och övervakas från det kommunala fastighetskontorets driftscentral.

För ytterligare information, kontakta:
Hannu Saastamoinen, VD, TAC Svenska AB
Tel: 08–775 28 20, mobil: 070–675 55 14, e-mail: hannu.saastamoinen@tac.com

Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel: 040 38 69 23, mobil: 070 248 69 23, e-mail: ann-sofi.wahlgren@tac.com

Besök oss gärna på www.tac.com

Fakta om TAC
TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar mycket av sin tid inomhus, mår och presterar bättre – direkta resultat av ett förbättrat inomhusklimat. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader – Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet.

TAC ägs av Schneider Electric, världens ledande specialist på eldistribution och automation. TAC har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och hade år 2002 en omsättning på ca 3 150 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Sydney.

TAC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta®, TAC I-talk® och Opens Systems for Building IT® är registrerade varumärken ägda av TAC AB.