Lunds universitet

Satsning på cellterapi för hjärtat koordineras från Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:51 CEST

Hjärtinfarkt och otillräcklig blodtillförsel till hjärtat är ett stort hälsoproblem i Europa. Hitintills har hjärttransplantation varit den enda långsiktigt hållbara lösningen men en av tre patienter dör i väntan på ett nytt hjärta. Att istället kunna transplantera eller stimulera celler till nybildning hade löst detta svåra problem.

Forskare från Stamcellscentrum i Lund har nu gjort det möjligt att isolera hjärtmuskelcellerna från de andra celltyperna i hjärtat. Denna forskning ligger till grund för bildandet av det europeiska forskningsnätverket CardioCell som nu enligt EU-kommissionens beslut kommer stå för EUs satsning på cellterapi för hjärtat. Nu är det klart att detta arbete skall koordineras från Lunds universitet genom konsortiet CardioCell. EUs satsning på detta är värd €2 700 00.

- Tekniken att isolera celler har vi utvecklat i Lund säger Stefan Jovinge, docent och biträdande överläkare, medicinskt ansvarig för hjärtintensiven vid Universitetssjukhuset i Lund och forskare vid Stamcellscentrum, Lunds universitet. Det är detta som legat till grund för CardioCell och att Lund skall vara koordinator för projektet.

Hjärtat består av celler och ungefär en tredjedel av dessa är hjärtmuskelceller. I samarbete med forskare från Karolinska institutet har man kunnat visa att det sker en nybildning av vissa celler i hjärtat som nyligen publicerades i en artikel i den prestigefyllda tidskriften Science. I förlängningen kan forskarnas upptäckt leda till att man kan stimulera nybildning av hjärtceller hos patienter med nedsatt hjärtfunktion exempelvis efter en hjärtinfarkt.

Lars Werkö-priset
Stefan Jovinge har för sin forskning kring cellterapi för behandling av hjärtsjuka tilldelats Lars Werkö-priset på SEK 3 150 000 att användas för forskning. Priset delas ut på Kardiovaskulära Vårmötet i Uppsala den 22-24 april 2009, som är den största svenska konferensen inom sitt område.


Kontaktuppgifter: Stefan Jovinge, docent, medicinskt ansvarig för hjärtintensiven vid Universitetssjukhuset i Lund och forskare vid Stamcellscentrum, Lunds universitet Stamcellscentrum, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Telefon: 046-2220756 Mobil: 0705-724244
E-post: Stefan.Jovinge@med.lu.se

Läs artikeln i Science
CardioCells hemsida
Karolinska institutets pressmeddelande för mer bakgrund om forskningen
Läs mer om Lars Werkö-priset på Hjärt- och Lungfondens hemsida

Katarina Branzén