Sveriges Kommuner och Landsting

Satsning på de mest sjuka äldre

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 17:26 CET

Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen är överens om att stärka vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.
– Jag är glad att vi nu får möjlighet att utveckla arbetet så att de mest sjuka äldre kan få ett bättre liv, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen avsätter totalt drygt 981 miljoner i särskilda satsningar inom äldreområdet för 2010. SKL och regeringen har en överenskommelse om hur 271 miljoner av dessa pengar ska användas. Överenskommelsen innebär att 100 miljoner av dessa blir prestationsbaserade. Kommuner och landsting måste uppfylla vissa villkor för att få pengarna.

– Vi har sett att inom hälso- och sjukvården finns goda erfarenheter av att arbeta med kvalitetsregister. Genom att mäta och följa upp vårdens resultat och koppla det till förbättringsarbete har man fått bättre överlevnad, färre komplikationer och bättre livskvalitet för patienterna. Nu finns två kvalitetsregister för äldreomsorgen som kan införas nationellt, och vi är säkra på att detta kommer att leda till en god utveckling, säger Anders Knape.

SKL är därför överens med regeringen om att förstärka dessa två nationella kvalitetsregister – Svenska Palliativregistret och Senior Alert – med 19 miljoner kronor. Registren innehåller indikatorer som har direkt koppling till äldreomsorgen med ett tydligt fokus på de mest sjuka äldre.

Målet är att alla kommuner och landsting ska uppmuntras och ges stöd att bedriva ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete riktat till de mest sjuka äldre.

Pengar kommer också att användas till att fördjupa bilden av vårdens resultat för patienten/brukaren. Forskaren Ulla Gurner har utarbetat en metod som innehåller intervjuer med patienter/brukare och närstående, journalgenomgångar, läkemedelsbedömningar och ekonomiska kalkyler. SKL kommer under 2010 att i 10 landsting och 50 kommuner testa och vidareutveckla metoden. Analysen av materialet är tänkt att ligga till grund för förbättringsarbete i flera kommuner och landsting.

› Läs även debattartikel om överenskommelsen som publicerats på SvD Brännpunkt 2010-02-05

› Läs mer om SKL:s arbete med äldrefrågor

För mer information: Maj Rom, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, mobil: 070-631 16 23, e-post: maj.rom@skl.se, Kristina Jennbert, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 78 47, mobil: 070-319 78 47, e-post: kristina.jennbert@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01