Explizit AB

Satsning på e-Health skapar nya arbetstillfällen

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 14:56 CEST

Två nya arbetstillfällen skapas och ett flertal personer kan komma att anställas under en femårsperiod när Explizit AB satsar på e-Health i Malmö.

Arne Viktorsson, CEO, Explizit Design & Development berättar:

– Att vi vunnit första priset på Vitalis med vårt distansvårdskoncept CheckUp och att vi är på gång med ett nytt EU projekt gör att det känns självklart att vi ska satsa mer på e-Health. Det tänker vi göra med ett ”showroom” för att visa representanter från hälsovården och politiker vilket utbud som redan nu finns på marknaden. Det vi kan erbjuda idag ger en tydlig besparing för vården samtidigt som kvaliteten höjs.

Distansvårdskoncept med flera priser

"Checkup medger enklare provtagning och snabbare svar, ger säkrare vård och ökad livskvalitet". Så lyder motiveringen till priset på Vitalis. Men det är inte bara detta pris som förärats CheckUp. Dataföreningen i Norr har nominerat konceptet tre gånger till stora Mer-IT priset och år 2012 var det dags för en vinst.

Distansvårdskonceptet ger en stor frihet för patienterna då de kan utföra sina egna kontroller och mätningar. Tillsammans med avancerade planering- och bokningsprogram, som Adoxa och CheckUp-planner, bildas ett starkt produktutbud och hjälper marknaden att klara av de krav som idag ställs på sjukvården

Flera projekt inom e-Health

Richard

Explizit AB har bland annat deltagit i projektet RICHARD (Regional ICT based Cluster for Healthcare Applications and R&D integration) som syftar till att identifiera, förbättra och designa nya ICT-baserade vårdmodeller för att hantera kroniska sjukdomar. Deltagandet i projektet innebar att Explizit tidigare i vår stod som värd för Västerbottens Research Brokerage Workshop. På plats fanns besökare från bland annat University of Sheffield, Luleå Universitet, University of Siena, Adopticum och Skövde Högskola.

INR

Ett projekt som också fallit väl ut är pilotprojektet för INR mätning för anställda inom Skellefteå kommun. Där är patienterna först i landet att rapportera in sina värden via en app vilket gör mätningarna säkrare och mer tidseffektiva. Dessutom får patienten snabbare svar om något i medicineringen måste justeras. Metoden är både kostnadseffektiv och möjliggör ekonomiska besparingar.


Explizit har ett tydligt mål: Att inom valda specialistområden bli den ledande specialisten när det gäller kunskap och IT-stöd för företag, samhälle och individer i syfte att göra världen bättre, ge förutsättningar till ett friskare liv och åstadkomma ständiga förbättringar.