Näringsdepartementet

Satsning på export av miljöteknik till u-länder

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 16:52 CET

Regeringen har beslutat att 35 miljoner kronor ska avsättas under 2006 för exportinsatser och andra insatser framförallt inom områdena förnyelsebar energi och hållbar stadsutveckling. Dessa medel - som är en del av en satsning på Sida för miljöinsatser inom biståndet - ska fördelas mellan Sveriges miljöteknikråd, SWENTEC, och Projektexportsekretariatet vid Utrikesdepartementet.

SWENTEC, som inrättades i juni 2005 i Göteborg, har till uppgift att samordna de samhälleliga insatserna för att främja svensk miljöteknologi. Genom regeringens beslut ges SWENTEC tillsammans med Projektexportsekretariatet en utökad roll i utvecklingssamarbetet.

SWENTEC har också fått uppdraget att i samverkan med Sida ta fram ett underlag för hur insatserna ska kunna öka under 2007 och 2008.

- Svenskt miljöteknikkunnande kan förbättra livssituationen för miljontals människor i utvecklingsländerna. Miljöteknik är den bransch som uppvisar den största exporttillväxten bland svenska branscher. Med denna satsning vill regeringen också förbättra affärsmöjligheter för svenska miljöteknikföretag, säger näringsminister Thomas Östros.

- Insatserna ska göras inom fält där Sverige står starkt och kan ge värdefulla bidrag. Härigenom vävs solidaritet, ekologiska hänsyn och ekonomisk tillväxt - både i Sverige och i samarbetsländerna - samman i den svenska politiken för global utveckling, säger Thomas Östros.


Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86