Botkyrka kommun

Satsning på filmtalanger i Subtopia, Botkyrka

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 09:23 CEST

PRESSMEDDELANDE

2012-10-15

 

Satsning på filmtalanger i Subtopia, Botkyrka

Under hösten startar pilotprojektet STHLM DEBUT. Målet är att göra det lättare för unga talangfulla filmare att ta steget till den professionella filmbranschen. På sikt är ambitionen att satsningen även ska omfatta nya media och en plattform för utveckling av långfilm för barn. Projektet är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms läns landsting/Film Stockholm med placering främst på Filmbasen i Subtopia, Alby.

 

Jens Sjöström, kommunalråd i Botkyrka (S) och styrelseledamot i Filmregion Stockholm- Mälardalen:

 

– Genom den här satsningen stärker Botkyrka och Subtopia ytterligare sin position som Sveriges mest spännande plats för nya filmare och nya berättelser. Det är också oerhört givande att vi har lyckats skapa en brett regionalt samarbete kring talangutvecklingen, och fler regionala partners är dessutom på väg in i projektet.

STHLM DEBUT kommer att stötta unga filmare med kompetenshöjning, både konstnärligt och som entreprenörer. Nya visningsplattformar kommer att prövas och dessutom ingår projektstöd för att unga filmare ska kunna göra långfilmsdebut.

 

Beslutet om STHLM DEBUT togs av både Filmregion Stockholm-Mälardalens styrelse och Stockholms läns landstings kulturnämnd i slutet av september. Under första året kommer mer än 2 miljoner kronor satsas på STHLM DEBUT. Verksamheten kommer att huvudsakligen äga rum på Filmbasen i Subtopia, Alby.

 

Bakgrund

Filmbasen invigdes 2008 och är Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare från hela länet. Film Stockholm och Fanzingo driver Filmbasen som finns i Subtopia i Alby. Botkyrka kommun stödjer Filmbasen med närmare en halv miljon kronor årligen.

 

För mer information, kontakta:

Jens Sjöström, kommunalråd (S) Botkyrka kommun, 08-530 614 35, jens.sjostrom@botkyrka.se

Love Svensson, filmsamordnare Botkyrka kommun, 08-530 611 88, love.svensson@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se