Koalition för Östergötland

Satsning på fler specialistsjuksköterskor ska minska väntetiderna i Östergötland

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 15:37 CET

Nu ska fler sjuksköterskor i Östergötland få möjlighet att gå specialistutbildning med goda villkor. På fredagen har Sveriges kommuner och landsting och regeringen kommit överens om att 300 miljoner kronor av professionsmiljarden ska öronmärkas för att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att gå specialistutbildning. För Östergötland innebär det en satsning på 13,5 miljoner kronor.

Brist på specialistsjuksköterskor är en av de vanligaste orsakerna bakom stängda vårdplatser och ökade väntetider i vården. Idag slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, en överenskommelse om hur regeringens vårdsatsning professionsmiljarden ska användas 2017-2018. En del av överenskommelsen är att ge fler sjuksköterskor ekonomiska möjligheter att vidareutbilda sig, genom olika former av ekonomiskt stöd vid utbildning.

- Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård. Vi ska göra allt vi kan för att inte personalbrist ska tvinga människor att vänta på vård. Genom att satsa på personalen och möjliggöra för fler att vidareutbilda sig kan vi ta oss an de här problemen, säger Kaisa Karro (S), regionråd med ansvar för personalfrågor.

Totalt öronmärks 300 miljoner kronor som landstingen och regionerna får dela på, efter befolkningsmängd. Pengarna kan användas för att möjliggöra för medarbetare att kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och vid behov bidrag till resor.

Antalet specialistsjuksköterskorna har minskat under flera år och trenden har varit särskilt tydlig inom vissa områden. De pengar som regionerna och landstingen nu får ska därför stimulera till specialistutbildning inom områden där de nationella behoven är stora som till exempel inom psykiatri, vård av äldre, operation eller inom prioriterade områden utifrån vårdens behov lokalt.

För mer information

Kaisa Karro: 072-555 90 27