Teach for Sweden

Satsning på fler vägar in till läraryrket

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2016 10:47 CEST

Moderaterna valde igår att presentera nyheten att de vill satsa 50 miljoner kronor per år på Teach for Sweden. Partiet vill se fler vägar in till läraryrket eftersom det finns ett stort behov av nyrekrytering på grund av att det är många lärare som lämnar yrket. Dessutom kommer vi att se stora pensionsavgångar framöver.

- Det är tydligt att allt fler förstår vikten av att satsa på ledarskap i skolan. Vi är väldigt glada att moderaterna har valt att lägga fram det här förslaget och satsa på att fler ska kunna bli lärare. Det behöver svenska skolor, näringslivet för sin fortsatta kompetensförsörjning och inte minst alla elever för möjlighet till en likvärdig utbildning oavsett föräldrars utbildningsnivå. Nu ska det bara bli verklighet också, säger Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden.

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.