Landstinget Kronoberg

Satsning på Genus i vården

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 16:01 CET

Ytterligare information:
Projektledare Carina Danemalm-Jägervall, mobil 0705-85 83 84
Bitr projektledare Maja Björkman, mobil 0739-53 88 65

Med hjälp av EU-medel har Landstinget Kronoberg startat ett unikt projekt om Genus i vården. Genom projektet ska medvetenheten öka i Landstinget Kronoberg om hur den syn vi har på oss själva och hur vi uppfattar andra människor påverkar hur vi bemöter och samspelar med varandra.

– Att bli medvetna om hur våra föreställningar påverkar mötet med andra människor är ett första steg för att kunna skapa en mer jämställd vård där vi samtidigt utgår mer från individens enskilda behov, menar projektledare Carina Danemalm-Jägervall.

Genus i vården handlar om att lyfta fram genusperspektivet både i mötet mellan vårdgivare och patient men också mellan olika medarbetare. Projektet kommer dessutom att se hur genusperspektivet påverkar på organisatorisk nivå.
Genus – mer än jämställdhet

Ett genusråd med 12 medarbetare med olika yrkesbakgrund och från olika verksamheter inom Landstinget Kronoberg har bildats. Dessa ska tillsammans genomgå en utbildning som dels syftar till att bygga en gemensam kunskapsbas och dels att utveckla verktyg till förändring i organisationen.
– Genus handlar om mer än biologiska könsskillnader, det omfattar hur vi lär oss att bli män och kvinnor i samspel med andra. I begreppet genus ingår också etnicitet, funktionshinder och sexualitet, säger biträdande projektledare Maja Björkman.

Projektet genomförs med stöd av medel från Rådet för Europeiska socialfonden i Svergie och varar hela 2007.


Ingrid Persson
Informationschef
Tel 0470-58 86 38, mobil 0709-84 47 01