Utrikesdepartementet

Satsning på internationell marknadsföring av svensk bioteknik

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 13:41 CEST

Regeringen har beslutat att ge 2 500 000 kronor till det tredje året av ett internationellt marknadsföringsprojekt av bioteknikklustret i Sverige. Projektet syftar till att positionera Sverige som ledande land i Europa inom bioteknologisektorn och attrahera utländska investerare.

- Bioteknik är ett område där Sverige har en topposition att utveckla. Ett ökat inflöde av utländska investeringar inom biotekniksektorn är viktigt för att vidareutveckla svensk bioteknik och stärka dess internationella konkurrenskraft, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

- Genom en aktiv marknadsföring för att beskriva och profilera sektorer som bioteknik där Sverige har en internationell attraktionskraft kan vi visa utländska aktörer på möjligheterna till utveckling i Sverige, säger Leif Pagrotsky.

Medlen disponeras av Invest in Sweden Agency (ISA) för informations- och marknadsföringsinsatser samt riktade aktiviteter för att skapa samarbeten mellan svenska bioteknikbolag och utländska läkemedels- och bioteknikbolag.

Projektet ingår som en del i regeringens långsiktiga satsning att främja svensk bioteknik i utlandet.

Kontakt:
Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 55 60
0708-67 39 86

Kerstin Nordlund-Malmegård
Departementsråd
08-405 32 24

Jesper Liedholm
Redaktör
08-405 16 08