Kulturdepartementet

Satsning på jämställdhet inom filmen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 13:40 CESTI juni anordnade Kulturdepartementet ett branschmöte om jämställdheten inom den svenska filmsektorn. Syftet var att ge dem som arbetar i och kring svensk film tillfälle att redovisa sin syn på hur vi går vidare mot en jämställd svensk filmproduktion, att utbyta erfarenheter och perspektiv. Nu presenteras en skriftlig dokumentation av mötet.

- Det blev en intressant och stimulerande diskussion på många sätt, och tillsammans med de enkätsvar som deltagarna lämnade inför mötet kommer den att vara till nytta i det fortsatta arbetet med en ny filmpolitik, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Jämställdheten i svensk film berör inte bara dem som arbetar inom filmen, utan har betydelse för mångfalden i filmutbudet och därmed för filmpubliken.

I 2006 års filmavtal finns ett mål om att stödet till svensk filmproduktion ska fördelas jämnt mellan män och kvinnor. Enligt ett etappmål skulle senast 2009 minst 40 procent av antalet konsulentstöd från Svenska Filminstitutet fördelas till filmer med kvinnliga manusförfattare, producenter och regissörer. Andelen kvinnor i nyckelpositioner har ökat bland de filmer som får konsulentstöd. Men filmavtalets etappmål har, trots olika insatser av Filminstitutet, inte uppnåtts fullt ut.

- Regeringen genomför nu en särskild satsning på unga kvinnors filmskapande, genom ett bidrag på 1,1 miljoner kronor till Svenska Filminstitutet för växthusprojekt ute i landet under hösten 2010 och hela 2011. Om vi får förnyat förtroende av väljarna kommer vi inte att nöja oss med detta. Det avgörande för en positiv utveckling för jämställdheten är att de som verkar i branschen, de som där fattar besluten, tar sitt ansvar. Jag är därför beredd att göra vad jag kan för att öka trycket på branschen inom ramen för en ny filmpolitik, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Kontakt:
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Jon Dunås
Departementssekreterare
08-405 31 98-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Regeringen satsar på jämställdhet i svensk film (http://www.regeringen.se/sb/d/12622/a/148207)
Pressmeddelande: Kulturministern möter filmbranschen för att diskutera jämställdhet (http://www.regeringen.se/sb/d/12622/a/148161)

-------------------------
Ladda ner
-------------------------
Dokumentation av branschmöte om Jämställdhet i svensk filmproduktion, 1,9 MB (http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/20/68/72e7f801.pdf)