Regionförbundet södra Småland

Satsning på Kina-samarbete

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 15:10 CEST

Regionförbundet vill fortsätta att samarbeta med Kina. Det beslutade regionstyrelsen idag. Det övergripande målet är att bidra till tillväxt i regionen.

– Jag är helt övertygad om att det här kommer att vara till nytta för oss i regionen och leda till en bra utveckling, säger regionförbundets ordförande Roland Gustbée.

Under hösten 2010 deltog regionförbundet på världsutställningen (Expo) i Shanghai. Deltagandet sågs som startskottet på en långsiktig satsning på ökat samarbete med Kina. Vid besöket i Kina, skrevs ett samarbetsavtal med staden Suzhou. Kontakten har hållits levande genom informationsutbyte, och i juni 2011 kommer ”Peoples congress” och en utbildningsdelegation på besök.

För att ha en tydlig riktning i det fortsatta arbetet antog styrelsen idag ett visionsdokument för 2011-2014. Genom målmedvetet arbete vill regionförbundet skapa affärsmöjligheter för länets företag både i Kina och på hemmaplan, samtidigt som kinesiska investeringar och etableringar attraheras till länet. Huvudfokus för satsningen är miljöteknik, dvs. all teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö.

För att det nya visionsdokumentets tankar ska kunna genomföras, krävs samarbete med flera andra aktörer, både i regionen och i Kina. Regionförbundet planerar en satsning med de andra sydostlänen på en gemensam representant och ett kontor i Shanghai. Flera andra aktörer i regionen visar intresse för Kinasamarbete, t.ex. Linnéuniversitetet, BTH, Länsstyrelsen, ALMI, Exportrådet och den nya miljöteknikorganisationen Sustainable Småland.

För mer information kontakta:
Roland Gustbée (m), ordförande förbundsstyrelsen, 0733-68 74 14
Peter Hogla, regiondirektör, 0709-39 23 03

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.