Kulturdepartementet

Satsning på kultur i skolan, kulturarvsbyggnader och idrott för barn och unga

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:55 CEST

I dag överlämnas regeringens budgetproposition för 2011 till riksdagen.
Regeringen utvidgar satsningen på Skapande skola, tar ansvar för bevarandet av viktiga kulturarvsbyggnader och permanentar satsningen på Idrottslyftet.

På kulturområdet föreslås en rad satsningar med tydlig koppling till de övergripande prioriteringar som vägleder kulturpolitiken: barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

Under den förra mandatperioden inleddes Skapande skola för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Nu utvidgas Skapande skola till att omfatta årskurs 1-9. Från och med 2011 uppgår satsningen till 150 miljoner kronor.

Staten har ett ansvar för bevarande och underhåll av byggnader som också är viktiga delar av kulturarvet. Därför avsätts sammanlagt 107 miljoner för åren 2011-2014 kronor för att Nationalmuseum och Kungliga Operan ska kunna renoveras och underhållas.

En utredning tillsätts för att bl.a. kartlägga hur de läsfrämjande insatserna ska utvecklas och resurser avsätts för att stärka bokens ställning och mångfalden på bokmarknaden.

Idrottslyftet permanentas på 500 miljoner kronor årligen för att stimulera fysisk aktivitet och goda motionsvanor hos barn och unga. För att nå fler, särskilt flickor och barn med invandrarbakgrund, kommer satsningen även att stödja andra typer av motionsaktiviteter än idrott. Satsningen ska även ha en nära koppling till skolans arbete.

- Vi fortsätter genomföra de reformer vi inledde förra mandatperioden och tar fortsatt ansvar för kulturlivets utveckling och bevarande av vårt kulturarv. Med Skapande skola utbyggt även till de yngre stadierna har vi säkrat att elever över hela Sverige får ta del av professionell kultur, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Med ett fortsatt Idrottslyft är vi också tydliga med att vår viktigaste prioritering även på idrottsområdet är barn och unga.

- Vi gick till val med tydliga löften och med denna budget har vi tagit de första stegen för att uppfylla dem.


Kontakt:
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91