Kulturdepartementet

Satsning på kulturella och kreativa näringar

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 14:40 CEST

I årets budgetproposition prioriteras ett fortsatt samarbete mellan kulturpolitik, regional tillväxtpolitik och näringspolitik. Tre seminarier har genomförts med näringsminister Maud Olofsson och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som värdar och med deltagare från både kultursektorn och näringslivet. Vid dessa seminarier har bl.a. behovet av ökad samverkan lyfts fram för att främja entreprenörskap, företagande och tillväxt.

- Vi kommer att satsa cirka 13 mkr för att främja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar och ett innovativt näringsliv. Vi har i vårt samarbete hittat beröringspunkter där vi är övertygade om att kultur och näringsliv kan befrukta varandra, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.

En särskild satsning kommer att genomföras för att stimulera entreprenörskap och företagande inom kultursektorn samt ökad samverkan mellan kulturområdet och näringslivet. Det finns behov av aktörer som kan fungera som brobyggare och mellanhänder för att stimulera kreativa och innovativa processer i näringslivet, liksom behov av att öka entreprenörskap, innovation och företagande inom kultursektorn. Regeringen avser att ta fram en handlingsplan i syfte att skapa en ram för arbetet med kulturella och kreativa näringar.


- Vi kommer att låta ta fram en handlingsplan som bidrar till att utveckla entreprenörskap och företagande liksom samverkan mellan kultur och näringsliv. Kultur och konstnärligt skapande är viktiga verktyg för landets tillväxt och konkurrenskraft, säger näringsminister Maud Olofsson i en kommentar.

Lisa Wärn
Pressekreterare hos
Maud Olofsson
070-305 47 74Marcus Hartmann
Pressekreterare
08-405 35 12
070-358 77 91