Svenska kyrkan

Satsning på minoritets- och urfolksbarn och unga

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 09:32 CEST

Barn som tillhör minoriteter och urfolk har rätt att utveckla den identiteten och det egna minoritetsspråket. Nu genomförs insatser för att öka kunskapen i stift och församlingar och underlätta Svenska kyrkans bedömningar som rör minoritets- och urfolksbarn. Bilden visar en samisk barnbok om Jesus. Foto: Marcus Engström/IKON.

Flera platser och enklare anmälan till samiskt konfirmationsläger. Ny handläggare i Svenska kyrkan ska kartlägga och sprida de goda exemplen om flerspråkigt församlingsarbete med barn och unga.

Svenska kyrkans satsning på flerspråkig kyrka under de kommande tre åren fokuserar på barn och unga som talar finska, samiska, meänkieli och svenskt teckenspråk.

– Syftet är att främja barns och ungdomars andliga utveckling, stärka deras minoritets- och urfolksidentitet. Svenska kyrkan ska vara en plats som uppmuntrar barn att tala sitt modersmål och där de får vara trygga i sin kulturella identiet, säger Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef för flerspråkighet i Svenska kyrkan.

Församlingarna behöver också stöd att utveckla sin verksamhet.

– Det kan vara svårt att utveckla riktad verksamhet, trots att viljanfinns. Det finns sällan flerspråkiga församlingspedagoger. De insatser som nu initieras syftar till att ge stift och församlingar stöd i detta utvecklingsarbete, säger Kaisa Syrjänen Schaal.

Satsningar som nu påbörjas:

  • Samiskt konfirmationsläger
Det årliga populära samiska konfirmationslägret ska bereda plats för fler ungdomar från hela Sápmi. En förstudie har nu genomförts och ett 5-årigt projekt påbörjas under hösten 2013 för att utveckla konfirmandlägret från och med sommaren 2014. Syftet är att skapa långsiktigt hållbara strukturer för arbetet, öka tillgängligheten för samiska ungdomar och att stärka det samiska församlingsarbetet.

Vid Ságastallamat-konferensen framkom att det finns ett stort behov att vidareutveckla lägret och öka antalet platser. Utvecklingsprojektet genomförs i samarbete mellan Luleå stift, Härnösands stift, Edelviks folkhögskola, Sáminuorra, Samiska rådet i Svenska kyrkan och kyrkokansliet.

– Vi hoppas genom detta projekt skapa möjlighet för alla samiska ungdomar som vill, att kunna delta på samisk konfirmationsläger. Det blir inga större förändringar i lägrets innehåll annat än lokaliteter och placeringsort. Det kan kännas ovant i början men så är det med alla förändringar. Sedan får utvärderingen av projektet visa om det blev bättre eller sämre för den samiska konfirmationen, säger Sylvia Sparrok, ordförande i Samiska Rådet i Svenska kyrkan.

  • Kyrkokansliet förstärks
Enheten för flerspråkighet på kyrkokansliet förstärks med en ny medarbetare, Markus Lyyra från och med augusti 2013. Markus Lyyra kommer närmast från Sverigefinska ungdomsförbundet där han varit generalsekreterare. Han har lång erfarenhet av arbete med minoritetsfrågor som rör barn och unga.

  • Kartläggning påbörjas
Under hösten 2013 påbörjar kyrkokansliet en kartläggning av nödvändiga utvecklings- och främjandeinsatser för det flerspråkiga arbetet med barn och unga i stift och församlingar. Det finns goda exempel på kvalitativ barnverksamhet och erfarenheterna behöver spridas till fler församlingar.

Barnkonsekvensanalysarbetet berör även minoritets- och urfolksbarn

Från den 1 januari 2013 ska alla beslut i Svenska kyrkan föregås av en barnkonsekvensanalys. Arbetet syftar till att synliggöra barn och säkerställa barns rättigheter i olika typer av beslutsprocesser. Enligt FN:s barnkonvention har barn som tillhör minoriteter och urfolk rätt att utveckla en egen minoritets- och urfolksidentitet och det egna minoritetsspråket. Även detta ska beaktas i barnkonsekvensanalyserna.

Kyrkokansliet genomför nu insatser för att öka kunskapen i stift och församlingar om barnkonventionen och arbete med barnkonsekvensanalyser. Under hösten 2013 kommer en vägledning tas fram av kyrkokansliet för att underlätta Svenska kyrkans bedömningar som rör minoritets- och urfolksbarn.