RISE Research Institutes of Sweden AB

Satsning på nationellt datadrivet labb till Karlstad

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 13:24 CET

Statens innovationsmyndighet VINNOVA miljonsatsar på sex nya datadrivna labb som ska främja digitala innovationer i Sverige. Ett av dessa datalabb ska öppna på Kronoparken i Karlstad under namnet xKRP - Community Experience Data Lab Kronoparken.

– Tanken med xKRP är utveckla ett konceptuellt och mobilt datalab där man kan utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data där lokalsamhället är användaren, säger Petter Falk på SP, som är projektkoordinator.

Genom att använda Kronoparken som ett geografiskt område för tester och utveckling av datadrivna idéer och metoder hoppas xKRP kunna skapa nya datadrivna lösningar som kommer lokalsamhället och i förlängningen hela samhället till gagn. Det kan handla om användande av interaktiva skärmar, lokalt utvecklade applikationer och nya sätta att dela information, men också hur man kan jobba sektorsövergripande på nya sätt. Visionen är en datasmart vardag i ett datadrivet samhälle, då tillgänglig data används på bästa möjligt sätt.

Gränsöverskridande samarbete

Labbet etableras tillsammans med en bredd av partners både från offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Förutom SP ingår Interactive Institute (också en del av RISE), Konsumentverket, Karlstads Universitet, Karlstad Innovation Park, Landstinget i Värmland samt, Canwz och ThunderMaps samt Ett Öppnare Kronoparken.

– Vi har ett enormt starkt team som både kan den tekniska biten, bygga nätverk och hitta relevanta sätt att jobba med lokalsamhället. Därtill finns det finns ett driv och intresse hos människor och aktörer på Kronoparken som borgar för bra samarbeten. Det finns rätt kompetenser vid Karlstads Universitet och en bra utvecklingsplattform inom Karlstad Innovation Park. Så Kronoparken är rätt ställe att starta på, säger Petter Falk.

Etableringsfasen kommer att pågå under ett och ett halvt år, med en möjlig förlängning på ytterligare ett år.

Kontakt:

Petter Falk, projektledare
010 - 516 59 03
petter.falk@sp.se

Sandra Eriksson
010 - 516 58 90
sandra.eriksson@sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se