Stockholms stad

Satsning på personer med psykiska problem i kombination med missbruk

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 17:42 CEST

Stockholms stad går in med extra pengar för att kunna säkerställa vården för fler personer med flerdubbla handikapp såsom missbruk i kombination med psykisk störning/sjukdom och i vissa fall ytterligare funktionshinder.

- Totalt går vi in med 12 miljoner kronor nästa år och 1,3 miljoner kronor redan i år för att fler personer med psykisk störning i kombination med missbruk ska kunna få en behandlingsplats. Jag räknar med att antalet ska kunna utökas från dagens 14 till 27 personer, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v).

De 27 platserna kommer att finnas vid Krukis/Örnsberg, fördelade på 17 platser för vård och behandling för personer med missbruk, kombinerat med psykisk sjukdom/störning. Dessutom finns 10 platser för utredning och omvårdnad för personer med livslånga funktionshandikapp i kombination med missbruk. Genom dagens satsning subventioneras dessa 27 platser med hälften av kostnaden.

Krukis/Örnsberg erbjuder även en s.k. Drop in för dropouts-verksamhet, stöd för personer som genomgått medicinsk avgiftning inom landstingets beroendecentrum. Drop in for dropouts har åtta platser, och kommer att vara helt kostnadsfri för de stadsdelar som placerar där. Totalt innebär detta att Krukis/Örnsberg kommer att ha 35 platser. Genom ett samarbete med landstinget finns tillgång till sjukvårdspersonal och psykiatrisk konsultation.

Till dessa 35 platser kommer de 150 institutionsplatser som i olika behandlingsformer tar emot människor med missbruks- och psykiska problem, samt 100 platser på s.k stadsövergripande boenden (exempel på sådana boenden är Triaden, Västan, Drevviken, Norrtull och Basen). Sammantaget kan staden alltså erbjuda 285 platser för personer med dubbeldiagnos.

- Det här är en stor förbättring för psykvården i Stockholms stad, säger Margareta Olofsson (v). Det här visar att det finns former för praktiskt samarbete mellan staden och landstinget, och det visar att det går att hitta verksamheter för denna mycket utsatta grupp.

Socialroteln,
Fredrik Jurdell, borgarrådssekreterare, 070-47 29 155

Jens Holm, pressekreterare, 070-47 29 519