Socialdepartementet

Satsning på projekt i Alnarp om ungas hälsa, utanförskap och återkomst på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 14:36 CESTRegeringen har beslutat att satsa 348 000 kronor på projektet Tillbaka - om ungas hälsa, utanförskap och återkomst på arbetsmarknaden. Projektet drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

SLU i Alnarp bedriver sedan ett antal år naturunderstödd rehabilitering (grön rehabilitering) för i huvudsak långtidssjukskrivna med utmattningsdepression. Verksamheten bedrivs som ett forskningsprojekt och resultaten hittills har varit mycket goda. Cirka 70 procent av de som deltagit i programmet har 12 månader efter det att programmet avslutats kunna återgå i arbete trots tidigare lång sjukfrånvaro.

Syftet med projektet Tillbaka är att med tillgänglig information kartlägga och beskriva den aktuella ohälsosituationen samt aktuella arbetshinder hos personer upp till 29 års ålder som har aktivitetsersättning och att utforma ett detaljerat förslag till naturunderstödd rehabilitering för denna grupp.

- Att skapa fler vägar till arbetslivet för unga är en prioriterad fråga för mig, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Tidigare gavs ofta en permanent aktivitetsersättning, utan stöd och hjälp till ett aktivt liv med arbetsgemenskap och ökad självständighet. Jag hoppas att vi med små steg kan förhindra att människor hamnar i en passiv sjukförsäkring, avslutar Husmark Pehrsson.


Kontakt:
Karolin A Johansson
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 22 11
076-116 97 59